NHO

Innhold

Lansering av Samferdselsløftet     Vestfold og Telemark

  • 2. mar 2021Kl. 08:15–10:30
  • Digitalt
  • Gratis
  • PÃ¥meldingsfrist 1. mars

Verdien av at Norge bygger en fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til mobilitet og næringsutvikling i hele landet er stor. På denne digitale konferansen vil du få høre mer om næringslivets innspill til Nasjonal Transportplan.

Vi starter med med sending fra Oslo, hvor våre innspill lanseres og hvor samferdselsministeren vil være til stede.  

Fra kl 0930-10.30  streames regionalt program for Vestfold og Telemark. 

Innledning
Regiondirektør Kristin Saga innleder 

Innspill fra våre medlemsbedrifter
Gode veier binder regionene sammen – E134 og fylkesveiene
Olav A. Veum, styreleder i AT Skog

God mobilitet sikrer tilgang på arbeidskraft
David Verdu, Direktør Rec Group 

Herøya Industripark jobber langsiktig med utvikling og etablering av fremtidsrettet industri i det grønne skiftet. Å legge til rette for fremtidsrettet industri krever satsning på samferdsel
Skjalg Aasland, Leder utvikling, marked og byggforvaltning ved Herøya Industripark 

InterCity utbyggingen betyr vekst og verdiskaping
Stig Lindahl, økonomisjef , Torp Sandefjord Lufthavn
 

Dialogsamtale mellom politikere og bedriftene

  • Stortingspolitiker og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Solveig Abrahamsen 
  • Stortingspolitiker og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Morten Stordalen
  • Stortingspolitiker Åslaug Sem-Jacobsen 
  • Arve Høiberg, Leder i hovedutvalg for samferdsel Vestfold og Telemark fylkeskommune 
  • Erik Bringedal, Ordfører i Larvik kommune  

Samtalen ledes av nyhetsredaktør Eirik Haugen i Østlandsposten og vil også streames på Østlandsposten sine nettsider. 

Oppsummering 

Stream