NHO

Innhold

Årsmøte NHO Vestfold og Telemark 2019

NHO Vestfold og Telemark innkaller til årsmøte tirsdag 19. mars.

ÅK banner for regionene generelt

Dagsorden:

Sak 1: Godkjenning av innkallingen

Sak 2: Valg av møteleder

Sak 3: Valg av to representanter til å skrive under protokollen

Sak 4: Valg av sekretær

Sak 5: Årsmelding 

Sak 6: Valg

Årsmelding og regnskap legges ut på NHOs medlemssider i slutten av uke 10.

Spørsmål kan rettes til Nikolai Boye, vikarierende regiondirektør: nikolai.boye@nho.no

Vi minner om at NHOs årskonferanse avholdes samme dag, samme sted, fra kl 12.00.

Du ønskes velkommen til å være med på årskonferansen! 

Program og påmelding til årskonferansen finner du her