NHO

Innhold

Arrangement

Ekspertbistand ved krevende sykefraværssaker

2. sep 2020, kl. 08:00–10:00 Clarion Collection Bryggeparken Langbrygga 7, Skien

Har du medarbeidere som har langvarig eller hyppig gjentagende fravær fra jobb som du opplever å stå fast med? Er det vanskelig å vite hva som skal til eller hva du kan gjøre for at de skal fungere i jobben sin eller i annet arbeid?

Nå er det mulig å få bistand av en «nøytral» ekstern ekspert og få dekket utgiftene knyttet til sykefraværsoppfølging i enkeltsaker.

På frokostmøte med NHO og Life Improvement får du svar på:
Hva ekspertbistand er og hvordan du som arbeidsgivers kan få nytte av ordningen. 

Program:
08:00 – 08.30  Frokost
08:30 – 08:45  NHO ønsker velkommen v/Helene Naper
08:45 – 09:15  Innlegg av Katrine A. Torskog, Life Improvement
09:15 – 09:30  Pause, mingling og påfyll kaffe
09:30 – 09:50  Innlegg fortsetter
09:50 – 10:00  NHO avslutter