NHO

Innhold

NHO Vestfold og Telemarks regionale årskonferanse 2020

 • 21. jan 2020Kl. 09:00–16:00
 • Scandic Park Sandefjord Strandpromenaden 9, 3208 Sandefjord
 • Medlem: 1090 kr Ikke medlem: 1290 kr Standleie: 1650 kr

Vi har igjen gleden av å invitere deg til NHO Vestfold og Telemarks regionale årskonferanse den 21. januar. Forbered deg på en spennede dag i tråd med årets tema "Neste Trekk", hvor det er fokus på livslang læring, kompetanse, fremtidens kapitalisme, det grønne skiftet og bærekraft.

Årets konferansier er Aasmund Nordstoga og vår administrerende direktør Ole Erik Almlid kommer. 

Så sett av dagen og få med deg denne viktige anledningen for faglig påfyll og nettverks bygging. 

Bli med den 21. januar!

Se programmet her

Årets innledere

Aasmund Nordstoga

Anne Skare Nielsen

Kjell Skjeggerud

Anne Sophie Gjems

Lisbeth Eek Svensson

Petter Aasen

Rolf Røtnes

Rebekka Borsch 

Heidi Nordby Lunde

Per Sandberg

 Ola Elvestuen

Gründere

Camilla Bilstad Johannessen

Hazel Xavier

Aasmund Nordstoga, Konferansier

Aasmund Nordstoga er visesongar og gardbrukar. Han blir også mykje brukt som programleiar/konferansier.
Han har blitt nominert til Spelemannspris to gonger, den fyrste for debutplata Ein visefugg, og den andre for albumet 12 dagar i jola.

Aasmund hentar repertoaret sitt på heimebane. Gamle viser blir friska opp att med nye arrangement eller ny melodi, med god hjelp av nære musikkvener. Visene har gjerne ein god historie, eller ei god dose livsvisdom. Den siste soloplata, Guten, inneheld i sin heilskap tekster av diktaren Aasmund Olavsson Vinje, der ein kan seie at Aasmund, med svært god hjelp av bror Odd, har blåsi nytt liv i nokon av Vinjes beste dikt.

Særleg har samarbeidet med Odd, med Åsmund Reistad, Jørund Fluge Samuelsen og John Vinge bori frukter. I alt fire soloplater har det blitt.

Når Aasmund har konsert, tek han helst med seg ein musikar eller tre. Gitarist Åsmund Reistad er som regel fast fylgje, og i ei utvida besetning finn ein gjerne trøorgel, fele og kontrabass. Som regel vil publikum få servert både alvor og skjemt. Uhøgtidleg og laus snipp, men med ei seriøs tilnærming til stoffet, kan kanskje vera ein god karakteristikk av ein konsert med Aasmund.

Anne Skare Nielsen, Fremtiden er et spil - og sådan her vinder du 

Anne er en af Skandinaviens – ja faktisk verdens – førende fremtidsforskere. Med sine store interesse og viden indenfor radikal forandring og transformation af tankegang, er hun i høj kurs som foredragsholder og provokatør over hele verden.

Anne er uddannet biolog og kandidat i statskundskab, har været medlem af Etisk Råd og er medforfatter på en lang række bøger. Anne Skare Nielsen er født i Danmark i 1971. Hun bor i Dragør, er gift med sit livs kærlighed, med hvem hun har 4 sønner.

Hun driver Universal Futurist sammen med Henrik Good Hovgaard, med det formål virkeligt at sparke til fremtidsdåsen - efter devisen "Smart has plans, stupid has stories". Hun er partner og chef for Nerdy Speakers, tidligere stiftede partner i Future Navigator og startede sin karriere på Instituttet for fremtidsforskning.

Hendes hjerte ligger dog hos de mennesker, der ’kan og vil’: Dem, der tør være passionerede for, hvad de gør – og som ved at hårdt arbejde aldrig går af mode.

Kjell Skjeggerud, Norcem Brevik - Verdens første sementfabrikk med CO2-rensing

CO2-fangst i Brevik ble lansert som ide i 2005 og ideen, – og etter hvert konseptet, har siden den gang vært i kontinuerlig utvikling og modning. Prosjektet har vært gjennom mange faser og stadier med testing av konkurrerende teknologier og deretter design av et fullskala demonstrasjonsanlegg integrert i Norcems sementfabrikk i Brevik, basert på Aker Solution sin Advanced Clean Carbon-teknologi. Vår FEED startet i august 2018 og ble avsluttet med innlevering av DG3-rapport med vedlegg til Gassnova den 31/10-19.

Vi er nå i en interim-periode der staten gjennomfører sin kvalitetssikring og beslutningsprosess fram mot endelig stortingsbeslutning om realisering den 20/12-2020.

Anne Sophie Gjems, Fuel It AS, Ungdom nå til dags!

Unge i dag krever så mye! Ikke skal de bare ha en spennende og meningsfull jobb, men de skal trives i den også? Og hva skal egentlig til for å trives i en jobb?  

Dagens ungdom er morgendagens ledere. Hvordan ruster vi de i dag til det vi vet de må være gode på i morgen?  

Evnen til å være nysgjerrig, kommunisere og bygge tillit og sterke relasjoner med andre er avgjørende for læring, samhandling og prestasjoner. Vi vet at samtaler ansikt til ansikt trumfer alt annet når det gjelder å skape tillitsfulle relasjoner. Dette er noe vi alle, og ikke minst de unge, må å trene på. Jevnlig og over tid. I skolen og på arbeidsplassene. 

Anne Sophie Gjems har bakgrunn som leder i både næringslivet og klasserommet. Med gjenkjennelige og humoristiske historier ønsker hun å løfte frem verdien av den gode samtalen for å utvikle og styrke både mennesker, team og hele organisasjoner for et fremtidig arbeidsmarked. 

Lisbeth Eek Svensson, Et nytt oppdrag i en ny region

Fylkeskommunens ambisjon er at næringsliv, kompetansemiljøer og kommuner samt andre offentlige aktører skal merke at fylkeskommunen utnytter vekstpotensialet innenfor offentlig og privat sektor og legger til rette for arbeid og inkludering.

Lisbeth Eek Svensson har sin bakgrunn som skoleleder og rektor, stabsdirektør og utdanningsdirektør i Vestfold fylkeskommune. I det videre arbeidet som direktør for næring, innovasjon og kompetanse, er hun spesielt opptatt av behovet for samhandling med partnerskapet og alle gode krefter som vil bidra til utvikling av den nye regionen Vestfold og Telemark.

Petter Aasen, Universitetet i Sørøst-Norge, et regionalt forankret, arbeidslivsintegrert og entreprenørielt universitet

Rektor og professor i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Tidligere dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU, direktør ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning (NIFU) og rektor ved Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Buskerud Vestfold og Høgskolen i Sørøst-Norge. Hans forskningsfeltet er utdanningspolitikk, forskningspolitikk og utdanningsreformer.

Rolf Røtnes, Kompetansebehov frem mot 2030

Rolf Røtnes er fagdirektør i selskapet Samfunnsøkonomisk analyse AS. Rolf har gjennomført en rekke studier av så vel framtidig arbeidsliv og næringsliv og hvordan utviklingen i næringslivet stiller nye krav til formell og uformell kompetanse.

Samfunnsøkonomisk analyse AS  har for NHO analysert sannsynlige endringer i arbeidslivets kompetansesammensetningen fram til 2040. Etter all sannsynlighet vil arbeidslivet ha behov for langt flere med høy formell utdanning enn i dag. Andelen sysselsatte med kort generell utdanning eller ingen utdanning vil bli langt færre.  Anslagene forutsetter imidlertid at stadig høyere andel vil ta høyere utdanning. Hva krever det av det norske samfunnet, av utdanningsinstitusjonene, av incentiver og av ungdom selv?

Rebekka Borsch 

Vi har svært lav arbeidsledighet i Norge, og de aller fleste med høyere utdanning får relevant jobb. Men vi står overfor omstillinger og store samfunnsutfordringer. I kjernen av omstillingene står kompetanse og nyskaping. Derfor har vi satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning og etablert tett dialog med Næringsministeren om hvordan vi kan stimulere til mer FoU i næringslivet og økt grad av kommersialisering av offentlig finansiert forskning.

Gjennom arbeidsrelevansmeldingen vil vi bidra til tettere samarbeid mellom universitetene og høyskolene og arbeidslivet om studentenes læring og at flere studenter får tilknytning til arbeidslivet i løpet av studietiden. Vi trenger bedre kontaktflater mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet og mer samarbeid med næringslivet om forskning og nyskaping. 

Rebekka Borsch er statssekretær i Kunnskapsdepartementet for statsråd Iselin Nybø.

Hun er medlem av landsstyret og leder av Venstres internasjonale utvalg. Hun er utdannet journalist og statsviter fra Freie Universität Berlin og kommer fra jobb som seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Heidi Nordby Lunde, Fremtidens arbeidsliv - er vi rigget for neste trekk?

Stortingsrepresentant for Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, andre nestleder i Arbeids og sosialkomiteen på Stortinget. Hun er kjent som VamPus, egen blogg http://vampus.blogspot.com/.

Per Sandberg, Equinor og omstillingen til å bli et bredt energiselskap

Per Sandberg er senior rådgiver i Equinor Low Carbon Solutions. Han leder forretningsutviklingen i Northern Lights prosjektet, hvor Equinor, Shell og Total sammen utvikler en åpen løsning for transport og lagring av Europeisk CO2. Han leder også Equinors forretningsutvikling innen hydrogen for maritim sektor. 2015-16 hadde Per permisjon fra Statoil for å lede sekretariatet for Regjeringens ekspertutvalg for Grønn konkurransekraft. Før det var han innovasjonsdirektør i Statoil. Per er siv.ing i kjemiteknikk og bioteknologi, og har en doktorgrad innen etikk og bioteknologi, begge fra NTNU

Ole Erik Almlid, NHO, Våre Neste Trekk

 

Ole Erik Almlid har tidligere vært nyhetsredaktør i Aftenposten, sjefredaktør i Østlendingen og Hamar Arbeiderblad, sjefredaktør og daglig leder i Avisenes Pressebyrå og politisk redaktør i Trønder-Avisa. Han har i tillegg hatt en rekke mellomlederstillinger og vært journalist i flere mediehus. Almlid er utdannet ved Journalisthøgskolen (Høgskolen i Oslo) og har studier innenfor statsvitenskap og psykologi

Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister, Hva må til for at vi skal nå klimamålene?

Ola Elvestuen er født 09.10.1967 på Vestre Toten i Oppland. Han er oppvokst på Eina. Elvestuen er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Oslo med fagene sosialantropologi, statsvitenskap og historie.

Han har et påbegynt hovedfag i historie og har gjennomført sjefskurset ved Forsvarets høgskole.

Ola Elvestuen ble første gang valgt inn i Oslo bystyre i 2003, og var leder av byutviklingskomiteen fra 2003-2011. I 2011-2013 var han byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Elvestuen var leder av Oslo Venstre fra 2000-2007 og har vært nestleder i Venstre siden 2008.

I 2013 ble han valgt inn på Stortinget for Oslo, og gjenvalgt i 2017. Han har vært leder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget siden 2013.

17.01.2018 ble han utnevnt til klima- og miljøminister.

Gründere

Camilla Bilstad Johannessen, Vintage baby sosiale entreprenører

Camilla er gründer og sosial entreprenør. Jobber utrettelig for at vi skal fornye måten vi integrerer nye innbyggere i arbeidslivet. At folk skal få brukt det de kan og være i jobb i Norge. Fordi det er viktig for den enkelte og i et samfunnsøkonomisk perspektiv.  Tjenestene leverer hun til norske kommuner og til bedrifts og privatmarkedet som ønsker servering, catering, kantinevert, kantinedrift, renhold eller sytjenester.

Vintage Baby jobber for å finne nye måter å integrere arbeidsledige kvinner med minoritetsbakgrunn i arbeidslivet. Driver Cafe Vintage i Sandefjord, en alternativ lærings og jobbskapings arena. Målet er å ha et sosiokulturelt perspektiv på læring omsette den arbeidskraftressursen kvinnene representerer, motvirke levekårsproblematikk og fattigdom. 

 

Hazel Xavier, 3DL 

Hazel Xavier er 39 år og kommer fra India. Hun er gift med Shyam og sammen har de 2 barn. I 2006 flyttet hun til Norge, hvor hun har fått mange års arbeidserfaring med salg og markedsføring, i tillegg til support fra India. Hazel har allsidig bakgrunn, med blant annet kurs i Business Behaviour Cross Culture fra BI, og som initiativtaker og leder for nettverket for kvinner i Vestfold: Women Business Network i Vestfold (startet 2015). Dette i tillegg til jobben som daglig leder og medgründer i 2 forskjellige selskaper; Fits Consulting  (Min By) og 3DL, bedrifter som kan tilby flere forskjellige teknologiske produkter og løsninger. Jobb er en del av Hazel sin livsstil, og hun har alltid mange «baller i luften». I tillegg er hun uredd, en ekspert på å komme i kontakt med alle typer mennesker og bedrifter, og å bygge nettverk.

3DL leverer godt visualisert og engasjerende digitalt innhold samlet i en app til skoler. 3DL har en stadig voksende samling av innhold som gjør det mulig for elevene å utforske, undersøke og forklare. 3D-modeller, animasjoner og videoer er bare noen av eksemplene. 3DL har digitale aktiviteter som engasjerer elevene og oppmuntrer til kreativitet, egenvurdering og forbedrer kunnskapen deres – i både bredde og dybde. 3DL tilbyr både AR og VR, og muligheten til å hjelpe de som har behov for spesial undervisning. Disse verktøyene gir elevene mulighet til å utforske og forstå konsepter bedre og på en ny måte.

 

09:00 - 16:00
Program
 • 09:00 - 09:30

  Registrering, fingermat og mingling

 • 09:30 - 09:40

  Kristin Saga og Aasmund Nordstoga åpner konferansen.

  • Kristin Saga

   NHO Vetsfold og Telemark

  • Aasmund Nordstoga

   Konferansier

 • 09:40 - 10:00

  Våre Neste Trekk

  • Ole Erik Almlid

   NHO

 • 10:00 - 10:15

  Lære hele livet! Samarbeid mellom arbeids- og næringsliv, og universiteter og høyskoler

  • Rebekka Borsch

   Kunnskapsdepartementet

 • 10:15 - 10:30

  USN, et regionalt forankret, arbeidslivsintegrert og entreprenørielt universitet.

  • Petter Aasen

   USN

 • 10:30 - 10:50
  Pause
 • 10:50 - 11:00

  Musikalsk innslag

  • Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad
 • 11:00 - 11:20

  Hva må til for at vi skal nå klimamålene?

  • Ola Elvestuen

   Klima-og miljøminister

 • 11:20 - 11:25

  Film: Alle vinner på et inkluderende arbeidsliv

  • Matbørsen
 • 11:25 - 11:45

  Kompetansebehov frem mot 2030

  • Rolf Røtnes

   Samfunnsøkonomisk Analyse AS

 • 11:45 - 12:00

  Ungdom nå til dags!

  • Anne Sophie Gjems

   Fuel It AS

 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:10

  Et nytt oppdrag i en ny region

  • Lisbeth Eek Svensson

   Vestfold og Telemark fylkeskommune

 • 13:10 - 13:15

  Film: Samarbeid om verdensledende teknologi

  • Kongsberggruppen, Bilfinger, Fredrik Svensson og Norautron
 • 13:15 - 13:35

  Norcem Brevik – verdens første sementfabrikk med CO2-rensing

  • Kjell Skjeggerud

   Norcem/Heidelberg Cement

 • 13:35 - 14:00

  Equinor og omstillingen til å bli et bredt energiselskap

  • Per Sandberg

   Equinor ASA

 • 14:00 - 14:25

  Panelsamtale med Gründerne

  • Hazel Xavier Venkatraman

   3D Learning AS

  • Camilla Bilstad Johannessen

   Vintage Baby

 • 14:25 - 14:40

  Fremtidens arbeidsliv - er vi rigget for neste trekk?

  • Heidi Nordby Lunde

   Oslo Høyre

 • 14:40 - 15:00
  Pause med fingermat
 • 15:00 - 15:10

  Musikalsk innslag

  • Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad
 • 15:10 - 15:15

  Film, Barn om Norges fremtid

 • 15:15 - 16:00

  Fremtiden er et spil – og sådan her vinder du

  • Anne Skare Nielsen

   Universal Futurist