1000 nye arbeidsplasser til regionen de neste årene

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

After Work sammen med Porsgrunn min by

Ordfører Robin Kåss og ordfører Hedda Foss Five, -Matias Smørvik fra PD ledet samtalen. Foto: NHO

Tilgang på kompetanse og arbeidskraft gjør regionen attraktiv, sa Sverre Gotaas, og understreket at folk må ha en jobb, men også mulighet for å utvikle seg videre.

Porsgrunn min by, i samarbeid med NHO arrangerte after work på Secret cocktailbar i Porsgrunn med fokus på NHOs kommune NM og attraktive byer. 

Tusen takk til Radek Soltys som tok oss alle godt imot, og tilrettela for en fin After work.  Radek driver også den franske restauranten Merci ved siden av, og skaper en fantastisk atmosfære med sine dyktige ansatte og matopplevelser. 

After work

Hovedfunn fra NHOs kommune NM, dialog mellom ordførere i Skien og Porsgrunn, og Sverre Gotaas fra Herøya industripark som snakket om regionens attraktivitet stod på programmet denne ettermiddagen. Det ble nylig kjent at Vianode skal bygge batterifabrikk på Herøya, og det planlegges investeringer for nærmere 2 milliarder kroner. Tilgang på kompetanse og arbeidskraft var av betydning for Vianode da investeringsbeslutningen ble tatt. Flere hundre nye, grønne arbeidsplasser betyr mye for regionens vekst og verdiskaping. Batterier er en av fremtidens verdikjeder som det satses på i vår region, i tillegg til hydrogen og CCS. Lokale politikere spiller en viktig rolle i samspillet med næringslivet, ved å støtte opp og satse på kompetanse og utvikling. Samtidig må vi jobbe med mangfold og inkludering i arbeidslivet, og hindre at folk står utenfor fellesskapet. Mange bedrifter trenger arbeidskraft. Her må vi jobbe sammen for å skape jobber og inkludere flere.

 

Markedsføre regionen

Vi må være mer som bergensere og trøndere, bli flinkere til å fortelle om det positive og gode som skjer, sa ordfører Hedda Foss Five under samtalen. Markedsføre kommunene og samarbeide på tvers. Når det kommer en nyetablering i Porsgrunn, så må vi i Skien heie på det. Hedda har en fast bedrifts dag, for alle trenger å bli sett, også bedriftene sier hun, og understreker at innsatsen og verdiskapingen bedriftene bidrar med må verdsettes.

Et godt by- og uteliv, idrettsmiljø, turområder, spennende jobber, et godt barnehage- og skoletilbud for familier og det å få etablert et godt nettverk, var noe Matias trakk frem, som nyinnflyttet til Grenland sammen med sin familie. Trønderen fulgte hjerte og flyttet til Grenland sammen med sin samboer og barn.

 

NHOs Kommune NM

Kommune NM måler kommunens økonomiske bærekraft og næringslivets lokale vekstkraft. Kåringen måler attraktivitet for næringslivet, og dekker fem områder: næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

Porsgrunn på andre plass

I vårt fylke kom Porsgrunn på plass nummer 2, etter Tønsberg kommune. Porsgrunn scorer høyt på kompetanse. Det har blant annet vært en økning i andel sysselsatte med mer enn 4 års høyere utdanning. Industrien på Herøya trekker til seg mye høy kompetanse. Gotaas fortalte om forskningsparken på Herøya hvor bedrifter kan knytte seg opp mot et miljø med innovasjonskraft og tjenester til forskning- og utviklingstjenester. Herøya har et av landets mest attraktive forskningsmiljøer, og her kan bedrifter etablere seg, hvor innovasjon, teknologi og utvikling er i fokus. Bedrifter etablerer seg der det er tilgang til rett kompetanse og arbeidskraft. Vi må jobbe sammen for å bygge en attraktiv region hvor folk vil bo og jobbe.