Årskonferansen 2020 - kort oppsummert

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Adm.direktør i NHO, Ole Erik Almlid på scenen under NHO Vestfold og Telemarks årskonferanse "Neste trekk"

Tusen takk for en strålende dag på "Neste trekk"

Årskonferansen kort oppsummert, og presentasjonene lenger ned i saken:
 • Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO sa at næringslivet har en moralsk forpliktelse til å ligge langt framme i utviklingen av grønn teknologi, og at bedriftene tar ansvar i kampen mot menneskeskapte klimaendringer. Det er godt nytt at de aller fleste bedriftene nå har fått opp øynene for at det er business i klima.

 • Kjell Skjeggerud representerte Heidelberg Cement. Det er stadig flere mennesker på jorden som trenger sement og betong, derfor har Norcem utviklet sin «Nullvisjon 2030». Avfall fra produksjonen nyttiggjøres som ressurs i sementproduksjonen, og Norcem utvikler verdens første anlegg for karbonfangst, et svært dyrt prosjekt, men som på lang vil bli bærekraftig, om de nå får forlenget støtte fra staten.

 • Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kunne ikke love statlig støtte til karbonfangstprosjektet hos Norcem i Brevik. Klemetsrud i Oslo er fortsatt et alternativ. Investeringsbeslutningen tas i løpet av slutten av 2020.

 • Rektor ved USN, Petter Aasen, fortalte om sitt arbeidslivsintegrerte og entreprenørielle universitet med lokaler i Rauland, Notodden, Bø, Porsgrunn og Horten. Partnerskap kan inngås via Industriakademiet, gaveprofessorater, nærings-Ph.d. og Fou-aktiviteter i klynger og nettverk. Slik kan vi også videreutvikle og få fram nye arbeidsrettede utdanningsprogrammer. Næringslivet kan også benytte seg av et bredt omfang av laboratorier for å teste ut og utvikle nye produkter og prosesser.

 • Rolf Røtnes fra Samfunnsøkonomisk analyse AS delte forskning om kompetansebehov fram mot 2030. NHOs «Veikart for fremtidens næringsliv». Det blir sannsynligvis vekst i helse og omsorg og kunnskapsbaserte tjenester, men også kultur, reiseliv og naturvitenskapelige fag. Om 20 år vil 53 prosent av de sysselsatte ha fullført høyere utdanning, anslår en framskriving.  Tilsvarende andel for 2018 er 39 prosent.  Teknologi, markedssituasjon og befolkningens preferanser for varer og tjenester skaper gradvise endringer i kompetansebehovet.

 • Anne Sophie Gjems i firmaet Fuelbox oppfordret alle til oftere å si: Forell meg mer! FuelBox har ulike bokser med utvalgte spørsmål som skaper refleksjon og samtale som utvikler og styrker oss selv og våre relasjoner. Ser vi en renessanse for nære møter uten nett og teknologi? For som det ble sagt; People will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel…

 • Lisbeth Eek Svensson er vår alles nye direktør for Næring, innovasjon og kompetanse i fylkeskommunen Vestfold og Telemark. Hennes ambisjon er å skape synergi mellom næringsliv, kompetanseutvikling og inkludering slik at alle kan dra nytte av et samordnet virkemiddelapparat for å løse felles utfordringer og bidra til verdiskaping. I et formelt partnerskap skal vi fremover inviteres til samhandling om blant annet klima og energi, samferdsel og mobilitet, verdiskaping og kompetanse og digitalisering og innovasjon.

 • Dr. Per Sandberg i Equinor presenterte «Northern Lights», som er transport og lagringsdelen av Statens fullskala CO2-demonstrasjonsprosjekt. Northern Lights omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et geologisk reservoar i nordlige del av Nordsjøen.

 • Gründere og bedriftsledere Camilla Bilstad Johannessen og Hazel Xavier fortalte om sine bedrifter. Vintage Baby er en arbeidstrenings- og sysselsettingsarena som bidrar til at arbeidsledige kvinner med minoritetsbakgrunn kommer inn i arbeidsmarkedet. 3DL utvikler tredimensjonale læringsverktøy sammen med pedagoger og bruker VR- og AR-teknologi. Smarttelefoner er ikke lenger en distraksjon i klasserommet, men et verktøy for nyeste programvare og bedre læringsprosesser.

 • Heidi Nordby Lunde er Stortingspolitiker i arbeids- og sosialkomiteen, og har bloggen VamPus`verden. På konferansen hadde hun klare oppfordringer til deltakerne om å selv ta lederskap og engasjement i lokalsamfunnet. Mer synlighet om hva bedriftene bidrar med av verdiskaping i stort må frem om vi skal få gjennomslag i saker om rammebetingelser.

 • Anne Skare Nielsen avrundet årets konferanse «Neste trekk». Fremtidsforskeren brukte spill som metafor. Ser vi på fremtiden som et spill, og er klar over at vi lever i en episk tid med stor omstilling, kan vi både delta og være med og endre spillereglene. Klarer vi å se spillet fra andre sider av brettet enn vår egen? Ønsker vi å vinne alene, slik som skjer i «Monopol», eller kan vi tenke: Ikke mere, men bedre? Kan flere vinne og ingen tape? Er du klar for å for å bli en «epic player» i det nye spillet?

 • Hele dagen gjorde Aasmund Nordstoga en glimrende jobb som visesongar og konferansier. Med skreddersydde kved ble alle våre gjester ønsket velkommen til scenen, og i samklang med både regiondirektør Kristin Saga og musiker Åsmund Reistad, ble den musikalske rammen akkurat det vi ønsket for å kickstarte året her i Vestfold og Telemark.