Bedriftene er klimaløsere

Publisert

Regjeringen bør sitte i Grenland, for det er der det skjer, sa NHO sjef Ole Erik Almlid da han holdt innlegg på Industriuka i Porsgrunn 25. oktober. - Når resten av landet jobber mot 2050 går Grenland foran - og sammen, for å bli klimapositive innen 2040

Industrien i Grenland har høye ambisjoner. 

Vi står midt i et paradigmeskifte som heter det grønne skiftet, sa NHO-sjefen Ole Erik Almlid. Det haster med å kutte utslippene. NHOs nye rapport viser at tempoet for grønn omstilling er høyere i våre konkurrentland. Myndighetene må legge til rette slik at industrien henger med. Nye grønne verdikjeder som batterier, hydrogen og CCS krever tilgang til kraft, kompetanse, klimaløsninger, kunder og infrastruktur. I Brevik bygger Norcem verdens første fullskala karbonfangstanlegg. På Herøya er Elkem på vei med å investere i en ny batterifabrikk og på Rafnes planlegger Inovyn å bygge hydrogenfabrikk. Vi snakker om betydelige investeringer, vekst og arbeidsplasser.  

Industriens konkurransefortrinn 

To politiske debatter under Industriuka handlet om muligheter det grønne skiftet gir og hva som må til for å lykkes. Næringsminister Jan Christian Vestre deltok og sa at han tar med seg utålmodigheten i regjering og lover å mobilisere for å få fart i det grønne skiftet. Konsernsjef i Yara og NHOs president, Svein Tore Holsether, minnet om at rimelig og norsk kraft kan være et konkurransefortrinn og var tydelig på at vi må gripe mulighetene og ikke bortprioritere lønnsom industri grunnet manglende kraft.   

INEOS hydrogensatsing  

Rodney Ishak er administrerende direktør i petrokjemibedriften Inovyn Norge. Bedriften har i dag allerede en vesentlig hydrogenproduksjon som brukes som energikilde internt og reduserer klimagassutslippene betydelig. Nå ønsker Inovyn å utvide hydrogenproduksjonen slik at flere kan erstatte fossilt drivstoff med hydrogen. Bedriften satser på bygge en egen hydrogenfabrikk, og å produsere hydrogen som kan brukes i transportsektoren, både busser, drosjer og skipstrafikk blir diskutert. Dersom all hydrogenproduksjonen fra en ny hydrogenfabrikk også brukes internt vil klimagassutslippene reduseres med 25 prosent, enda mer dersom hydrogenet selges eksternt. Målet er å ha ny fabrikk integrert med eksisterende fabrikker på Rafnes fra 2025. Med støtte fra regjeringen kan bedriften bidra til å utvikle en klimapositiv region innen 2040, for prosjektet vil gi en reduksjon på minst 22.000 tonn CO2 pr år.

Eiere og investorer

Prosjektet har en foreløpig kostnadsramme på flere hundre millioner kroner, der eier vil gå inn med en vesentlig andel av kostnaden. Inovyn har lang og god erfaring og kompetanse i å operere elektrolyse og hydrogen trygt og sikkert, men trenger nok tilgang på fornybar, grønn kraft. Organisasjonen, folkene og anleggene har over tid levert stabile, gode prestasjoner og sunn lønnsomhet, og med sine ambisjoner øker mulighetene for vekst i industrivirksomheten på Rafnes.