Bedriftene i Vestfold og Telemark mangler kompetanse

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

#205

Styret NHO Vestfold og Telemark 2018

6 av 10 bedrifter mangler ansatte med riktig kompetanse for å utvikle bedriften videre.

- Vi har behov for rett kompetanse som dekker fremtidig behov og omstilling til en digital hverdag på tvers av fagområder, sier Stig Lindahl, finanssjef hos Torp flyplass. Han understreker at det både gjelder nye ressurser og/eller omstilling av eksisterende ressurser.

Stig Lindahl er styremedlem i NHO Vestfold og Telemark. Styret i NHO Vestfold og Telemark ble presentert NHOs kompetansebarometer på styremøtet denne uken. Behovet for kompetanse er våre medlemsbedrifter opptatt av. 

NHOs kompetansebarometer gjennomføres for femte året og viser oss kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter. Det er stort behov for yrkesfag og fagutdannede i framtiden, som kan jobbe innen bygg og anlegg og industriell produksjon. I vår region er det også behov for ingeniører innenfor prosessindustri. 

Når flere bedrifter melder om økt behov for kompetanse, kan det ha sammenheng med at flere bransjer opplever vekst og lysere utsikter. Det kan også reflektere at flere bedrifter er i en omstillingsfase, og at økt behov for kompetanse handler om et behov for fornyelse, og at de er nødt til å omstille seg mot nye produkter, tjenester og markeder.