Bedrifter som satser

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Jørgen Landskaug og Knut Ove Kihle med Dagfinn og Greame

2020 er i gang, og hver dag gleder vi oss over medlemmer som lykkes. XTG går for eksempel fra å være mellomstor - til stor bedrift i 2020, og konferansesenteret T11 gjør suksess etter investering i lysrigg og lydanlegg

I Norge er det vanlig å definere bedrifter med under hundre ansatte som små og mellomstore bedrifter. SMB utgjør mer enn 99 prosent av alle bedrifter i Norge og de står for nær halvparten av den årlige verdiskapingen i landet. Hele 47 prosent av ansatte  i privat sektor jobber i en liten eller mellomstor bedrift.

XTG – Xpert Technology Group AS har vært et av våre medlemmer i SMB-kategorien, men har nå kjøpt aksjemajoriteten i iTel AS på Vear og blir en bedrift med 131 ansatte. Daglig leder Knut Ove Kihle tok initiativ til salget, og som en del av en større enhet, med BlueTec, Ditmar Enge Elektro, Tenvik Elektro og Enco, styrker NHO-bedriften Xpert Technology Group AS og Jørgen Landskaug nå sin posisjon og øker samtidig ambisjonene om å være i ledelsen i utvikling av kompetanse knyttet til grønn teknologi.  

På konferansenteret T11 i Tønsberg er det også stor aktivitet, noe som vitner om at mange NHO-bedrifter benytter seg av fordelen de får som medlemmer i samme organisasjon. Her møtes bedriftsledere og deres ansatte til kurs, møter og konferanser. Etter tjue år som aktør i bransjen ser markedsansvarlig Dan Frelsøy at stadig flere også ber om råd i forkant og slik får gode råd for å lykkes med  etterdutdanning og kursing av kunder og ansatte. 

Vi følger med interesse våre medlemmer i deres daglige virke og gleder oss til et nytt år i samarbeid med - og i arbeid for næringslivet!

Godt Nytt År!