NHO

Innhold

Beredskapsdagen 2019

Velkommen til USN Bakkenteigen 11. april 08.30 - 15.00. Dagen passer for alle som har ansvar eller engasjement for samfunnsikkerhet. Årets tema er klimarisiko, bankberedskap og beredskap sett i lys av ny informasjonsteknologi. Deltakeravgift på 400 kroner inkluderer lunsj.

Hvilken økonomisk risiko kan bedrifter og offentlige myndigheter møte ved manglende tilpasning til klimaendringer? Hvordan kan vi sikre handel med varer og tjenester når for eksempel elektroniske betalingstjenester faller bort, og hvordan må beredskapsorganisasjoner tilpasse kommunikasjonsarbeidet til et endret trusselbilde og ny informasjonsteknologi?  

NHO Vestfold og Telemark, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, USN, Kystverket, NSR og næringsforeningene er arrangører og ønsker å legge til rette for økt samarbeid mellom offentlige myndigheter, næringsliv, frivillige organisasjoner, studenter og forskning i regionen knyttet til temaet. Velkommen!