Biogass, et godt alternativ til el og hydrogen

#005

Omvisning hos Greve Biogass i Vestfold

Stortingspolitikere fra Vestfold og Telemark besøkte «Den Magiske Fabrikken» i Vestfold, sammen med NHO Vestfold og Telemark. Daglig leder i Greve Biogass, Andreas Gillund vil ha mer oppmerksomhet omkring biogass.

Den Magiske Fabrikken i Vestfold tar inn matavfall og husdyrgjødsel og omdanner dette til biogass. Biogass som drivstoff for kjøretøy og og produksjon av verdifull biogjødsel som landbruket i Vestfold tar imot er klimavennlig. 
Stortingsrepresentantene Solveig Sundbø Abrahamsen og Kårstein Eidem Løvaas besøkte Greve Biogass sammen med NHO Vestfold og Telemark.

Daglig leder i Greve Biogass, Andreas Gillund og prosjektleder Mariann Hegg viser oss noen av de mulighetene som finns ved offentlig/private «sirkulært» samarbeid mellom landbruk, havbruk, gjenvinningsindustri og kommuner/fylkeskommuner. Dette bidrar til et klima- og miljøløft i regionen vår.

Stortingspolitikerne Solveig Sundbø Abrahamsen og Kårstein Eidem Løvaas får med seg politiske innspill tilbake til Stortinget. Støtteordninger og mer oppmerksomhet omkring biogass er noen av innspillene som de tar med seg.