Bli sensor i fag- og svenneprøver?

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Å ha satte i bedriften som er medlem av prøvenemnd, vitner om kvalitet og seriøsitet. NHO har som oppgave å finne medlemmer til prøvenemndene. Fylkeskommunen er nesten i mål, men mangler noen enda. Vil du selv, eller kan du låne bort bedriftens fagfolk?

Kandidater som oppnevnes til prøvenemndsarbeid, skal

  • ha formell faglig kompetanse innenfor fagområdet
  • ha oppdatert arbeidslivserfaring
  • være yrkesaktive i faget
  • ha oppdatert og god digital kompetanse
  • kommunisere godt med ungdom
  • følge fylkeskommunens etiske retningslinjer

Det er obligatorisk kompetanseheving av nye nemnder. Tapt arbeidstid erstattes og prøvenemndsmedlemmet får ca. 2000 kr. pr kandidat. Det er ulikt hvor ofte man skal ut og vurdere prøver, men det skal ikke være belastende mye.

Vi håper mange solide faglærte vil ta kontakt med fagopplæringsavdelingen i fylkeskommunen man bor i.  Let på nettet etter fylkeskommunes avdeling eller sektor for fag- og yrkesopplæring. De ansatte her vet om nemndene trenger påfyll av "sensorer". Ta eventuelt kontakt med oss som jobber i NHOs regionkontor i  regionen.