NHO

Innhold

Bli sensor i fag- og svenneprøver?

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Å ha satte i bedriften som er medlem av prøvenemnd, vitner om kvalitet og seriøsitet. NHO har fått i oppgave å finne medlemmer til prøvenemndene. Fylkeskommunen er nesten i mål, men mangler noen enda. Vil du selv, eller kan du låne bort bedriftens fagfolk?

Kandidater som oppnevnes til prøvenemndsarbeid, skal

  • ha formell faglig kompetanse innenfor fagområdet
  • ha oppdatert arbeidslivserfaring
  • være yrkesaktive i faget
  • ha oppdatert og god digital kompetanse
  • kommunisere godt med ungdom
  • følge fylkeskommunens etiske retningslinjer

Det er noe obligatorisk kompetanseheving av nye nemnder høsten 2019. Tapt arbeidstid erstattes og prøvenemndsmedlemmet får ca. 2000 kr. pr kandidat. Det er ulikt hvor ofte man skal ut og vurdere prøver, men det skal ikke være belastende mye. Håper mange medlemmer i NHO eller andre seriøse organisasjoner vil ta kontakt med yrkesopplæringsnemndene ved Vivil Hunding Strømme: Tel: 959 36 337  E-post: vhs@nho.no 

Anleggsmaskin

Energimontør

Industrirørlegger

Motormann

Renholdsoperatør

Telekommunikasjonsmontør

Anleggsmaskinmekaniker

Fjell- og bergverk

Institusjonskokk

Motormekaniker

Reservedel

Vei- og anlegg

Automatisering

Gartner

Kjemiprosess

Motorsykkel

Rørlegger

Yrkessjåfør

Barn- og ungdomsarbeider

Heismontør

Kontor- og administrasjon

Murer

Salg

 

Bilfaget lette kjøretøy

Helsearbeider

Laboratorie

Platearbeider

Servitør

 

Bilskade

Hjulutrustning

Landbruksmaskinmekaniker

Portør

Skog

 

Dataelektroniker

IKT-servicefaget

Logistikk

Produksjonselektroniker

Stein

 

Elektroreparatør

Industriell overflatebehandling

Matros

Profileringsdesign

Tavlemontør