Drøftet omstilling på pub

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Merete S. Berdal, daglig leder, JOTRON - Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia og Stortingets Terje Lien Aasland

Denne uken arrangerer Green Industry Cluster «Industriuka» i Porsgrunn. NHO er samarbeidspartner, og inviterte mandag til pub og samtaler om hvordan Norge, sammenlignet med andre land, gjør det på områder som er avgjørende for omstilling

Abelias «Omstillingsbarometer»

Regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark, Kristin Saga ønsket bedriftsledere, politikere og samarbeidspartnere velkommen til en kveld som skulle handle om tiltak og satsingsområder som kan føre til vellykket omstilling. Utgangspunktet var NHOs landsforening Abelia, som for 5. år på rad har lansert «Omstillingsbarometeret». Rangeringen avdekker både styrker og svakheter for Norge på en rekke omstillingsområder og er et kunnskapsgrunnlag for nye tiltak, forbedring og reformarbeid. 

Gode, forberedte innlegg

Innlegg og dialog ble streamet direkte på Facebok og lenken ligger lenger ned i denne saken. Følgende personer hadde ordet, godt ledet av Carl Henrik Bastiansen fra Abelia.

  • Frode Brakstad, SINTEF
  • Morten Andresen, IMATIS
  • Merete S. Berdal, Jotron
  • Bjørn Jalving, Kongsberggruppen
  • Øystein Eriksen Søreide, Abelia
  • Terje Lien Aasland, Stortinget
  • Ådne Naper, Fylkestinget
  • Ann-Iren Haugen, Ungt Entreprenørskap
  • Morten Christian Melaaen, USN

Se og les mer:

Dette ble sendt direkte på Facebook

Omstillingsbarometeret 2020

Neste trekk, veikart for fremtidens arbeidsliv

Se film fra lansering av omstillingsbarometeret i Oslo

Le mer om arrangementene under Industriuka 2.- 6. november

Klyngen Green Industry Cluster (GIC)

Velferdsstaten er under press

Den norske økonomien og velferdssamfunnet er under press. Vår næringsstruktur er for ensidig, handelsbalansen vår reddes enn så lenge av eksport av naturressurser. Dette er imidlertid ikke bærekraftig, verken for økonomien eller klimaet. Usikre inntekter fra olje og gassvirksomhet og økte offentlige utgifter og klimakrisen er faktorer som gjør at vi må omstille oss. Offentlig sektor styrer i stor grad landets utdanningstilbud, helse og eldreomsorg, og innovasjon og fornyelse må vedtas av politikerne. Det tar derfor tid å vri utdanningstilbudene mot det arbeidslivet trenger, og revolusjonerende velferdsteknologi kommer ikke raskt nok ut til befolkningen. Vi trenger derfor mer omstilling, innovasjon og forenkling i offentlig sektor, og det haster.

På rett vei

Barometeret har som ambisjon å være retningsgivende, og gjennom årene har dette gitt resultater. Vilkårene for entreprenørskap har blitt bedre, innovasjonsevnen i næringslivet har økt, bruken av teknologi og digitalisering i bedriftene øker og de fleste i landet fullfører og består en breddeutdanning. Dette skal vi bygge videre på gjennom bruk av NHOs "veikart" som viser våre neste trekk og veien ut av krisen og inn i en digital, global og grønnere fremtid. En fremtid med konkurransedyktige små og store bedrifter og trygge arbeidsplasser i hele landet. Rapporten er delt inn i ambisjoner, muligheter og politikk. Felles funn i begge analyser, er at det å satse enda mer på humankapital, blir avgjørende fremover.

For få med spisskompetanse

Kompetanse og humankapital er avgjørende for all omstilling. Slik kan vi få et næringsliv som gir oss flere ben å stå på. Årets barometer viser imidlertid at Norge fortsatt trenger flere med teknologikompetanse og ikke minst spisskompetanse, altså flere med mastergrad eller doktorgrad, og flere internasjonale studenter som tar doktorgrad. Vår svake posisjon kan bare delvis forklares med landets sammenpressede lønnsstruktur og høye prisnivå. Vi må altså jobbe hardere og tenke nytt sammen for å tiltrekke oss talentene.

Vi trenger mer kunnskapssamarbeid

Årets barometer viser at det må legges til rette for enda mer kunnskapssamarbeid, - samarbeid mellom akademia og bedrifter og flere klynger. Initiativtakeren til «Industriuka», klyngen Green Industry Cluster (GIC) er et stjerneeksempel på hvordan vi bør jobbe. Klyngen har rundt 100 medlemsbedrifter som jobber for å bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger til det globale markedet. Klyngen vil bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme grønne teknologiske løsninger i industrien.

Etter kveldens innlegg og dialog å dømme, ligger mye til rett for god samhandling for omstilling i Vestfold og Telemark, og jammen var det godt å være sammen på pub, for anledningen koronasikkert og med god avstand på Comfort Hotell i Porsgrunn.