Eier av familiebedrift advarer mot skatt på arbeidende kapital

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Erland Buøen og Sverre Hanssen i Enwa PMI AS i Sandefjord

- Formueskatten er som å be kua om å produsere mer melk og samtidig ta fra den maten! Øk heller skatt på utbytte, sa Sverre Hanssen i bedriften Enwa i Sandefjord da han samlet fylkets Stortingskandidater i verkstedet denne uken

Stortingsvalget nærmer seg, og debatten om formueskatt på arbeidende kapital har preget valgkampen de siste ukene. Stadig flere små og mellomstore bedrifter står nå frem og forteller at skatten står i veien for målet om å skape flere arbeidsplasser. Nær 1700 bedriftseiere og -ledere har skrevet under på et opprop mot denne skatten.

Enwa ønsket å gi norske, familieeide bedrifter et ansikt, og inviterte mandag til møte for å formidle sine synspunkter til listetoppene fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV, Frp, Høyre og representanter fra LO og NHO. Det er lett å være enige i at milliardærene skal bidra mer, men vi kan ikke la de tusenvis av små og mellomstore bedriftene som er på vei opp, ta samme ansvar, mente Sverre Hanssen. - Det finnes andre og smartere måter å få inntekter til velferdssamfunnet på, spør oss mer i tiden som kommer, oppfordret han.

Kompetanse er et annet tema som Enwa mener våre folkevalgte må ta mer tak i. Administrerende direktør Flemming G. Wessman fortalte at bedriften har behov for ansatte som kan drive forskning og innovasjon sammen med de faglærte, men alt for få unge mennesker er kjent med behovet for industrirørleggere og vanningeniører.

Reidulf Holm er verkstedformann og faglig ansvarlig for bedriftens lærlinger. Han leder også fylkets sensorkorps for fagprøver, og kunne fortelle at kun 5 lærlinger skal opp til fagprøve i år. Det er altfor få. – Vi har blitt reddet av at det finnes mange dyktige faglærte fra andre land som er villige til å komme hit og jobbe, men aller helst vil vi utdanne og ansette de som bor i regionen. Et budskap til politikerne fra Wessmann og Holm var derfor at det må lønne seg mer å være lærebedrift. Offentlige anbud på store prosjekter bør for eksempel kun gå til bedrifter som tar opplærings- og utviklingsansvar på veien mot klimamålene.

- Vi bør også bruke våre felles, offentlige midler til mer opplysningsarbeid og styrking av karriereveiledningstjenesten - De unge og deres foreldre må se hva lokale bedriftene kan tilby. - Ingen snakker lenger om kloakk i vår bransje, men om mikrobiologi og verdensledende teknologi for rensing av nitrogen og gjenvinning av fosfor, kunne Wessman og Holm fortelle. At statusen er lavere for en del yrkesfag enn noen av de teoretiske studiene er både uheldig for den enkelte og for landet, og skyldes først og fremst mangel på kunnskap. Her kan partene i arbeidslivet og bedriftene samarbeide med utdanningsmyndighetene å få til en endring, mente alle i Enwa.

– Vi kan nå klimamålene og samtidig skape nye arbeidsplasser i privat sektor - om politikerne legger til rette så forskere og bedrifter kan finne løsningene, det hører vi her i dag, sa regiondirektør i NHO, Kristin Saga. - Private bedrifter og privat kapital står sentralt når Norge skal ut av koronakrisen og vi skal omstille oss i en mer klimavennlig retning. Samtidig skal vi sikre finansiering av velferdsstaten. Vi er derfor veldig glade for partier som ønsker å jobbe sammen med private eiere.

Opptak av møtet kan du se her