NHO

Innhold

Female Future er klar for nytt kull

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Female Future er klar for nytt kull. Oppstart 13. november. Programmet har en varighet på ca. 9 måneder. 2020-utgaven er en nasjonal programpakke hvor samlingsstedet er Oslo. Søknadsfrist 27. september 2019.

NHO jobber for å styrke likestilling i arbeidslivet, bedre kvinners representasjon i ledelse og styrer og trekke flere kvinner til privat sektor. NHO Female Future er et lederutviklingsprogram for talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på.

Det er bedriftene som blir rekruttert inn i programmet. Bedriftenes ledelse plukker ut deltakere med potensial for lederoppgaver og styreverv. Bedriftene har mulighet til å søke med inntil to deltakere per år per region. Når bedriften har plukket ut sin kandidat, er det kandidaten selv som søker om deltakelse i programmet. Vi minner om at det totalt vil være 26 plasser i årets kull.

Bedriftene kan videreutvikle nøkkelmedarbeideres talent og ressurser, og jobbe langsiktig for å få flere kvinner i ledelse og styrearbeid. NHO Female Future gir bedriften tilgang til og kontakt med potensielle styrekandidater. 2 av 3 tidligere deltakere har blitt tilbudt styreverv eller blitt forfremmet i løpet av 6 måneder. 

Vi inviterer deltakerbedriftenes HR-ledere og toppledere til diskusjon og erfaringsutveksling om å arbeide mot god kjønnsbalanse i egen virksomhet. Programmet har fokus på egenutvikling, ledelse, styrearbeid, nettverksbygging og profilering.

Kandidaten som bedriften har plukket ut må registrere sin interesse på NHOs nettside.
Søkeren mottar en e-postbekreftelse og et søknadsskjema som må returneres til elisabeth.svendsen@nho.no sammen med CV. Søknaden på max 2 sider må beskrive følgende:

- Hvilke forventninger og målsettinger har jeg for deltakelse i Female Future?

- Hva er det som opptar meg i min lederrolle?

- Hva er det jeg definerer som god ledelse?

- På hvilken måte kan du bidra i gruppa?

Kriterier for å delta:

Du må være plukket ut av bedriftens ledelse

Du må være motivert for lederoppgaver, høyere lederoppgaver og styreverv

De må ønske å få styrket selvinnsikt, motivasjon og handlekraft til å nå dine mål

Du og bedriften må prioritere deltakelse i alle deler av programmet.

Programmet har vakt interesse og oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. New York Times omtalte programmet som en "executive boot camp" og ved to anledninger er Female Future utnevnt av ILO som "best practice" eksempel. 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: