Energisk og nyttig nettverkskveld

Publisert

Debattleder Ove Mellingen, TA, i samtale med Kathrine Kleveland (SP), Terje Lien Aasland (AP) og Mahmoud Farahmand (H).

Tradisjonen tro samlet NHO Vestfold og Telemark bedriftsledere, politikere og samarbeidspartnere på Næringslivets Hus kvelden før NHOs Årskonferanse "En ny morgendag" i Oslo Spektrum. På agendaen stod viktige temaer som fornybar energi, kompetanse, mangfold og inkludering. 

Statssekretær Janicke Andreassen (NFD) åpnet nettverkskvelden og snakket om fremtidsmulighetene for bedriftene og en aktiv nærings- og industripolitikk. Regjeringen har som mål å legge frem et handlingsrettet veikart «Grønt industriløft» før sommeren. Det vil vise hvordan man vil få fart på store, grønne industriprosjekter og øke eksporten.  Innsatsen rettes mot fremtidsnæringer som batterier, hydrogen, havvind og CO2-håndtering. Prosessindustrien og bioøkonomien står sentralt. Statssekretæren la vekt på at næringslivet i Vestfold og Telemark har mange sterke bedrifter og kompetansemiljøer som har gode muligheter i det grønne skiftet.

Forsamlingen fikk servert viktige budskap og gode historier fra Wood Group Norway, Foldvik Familiepark og Support Service Partner. Sistnevnte startet av to unge gutter fra Tønsberg, Patrick Ø. Solrunarson og Ghazi Khder, som satte i gang med mopp og såpe og i dag omsetter for flere hundre millioner. Målet deres er nå å klare en milliard i omsetning. De har fokus på mangfold og inkludering, og mange med "hull i CV-en" får jobb hos dem.  Personlige egenskaper er det viktigste når de ansetter folk. Historien til Support Service Partner rørte alle som satt i salen denne kvelden.

CEO Lars Fredrik Bakke i Wood, som også er styreleder for NHO Vestfold og Telemark,  snakket på vegne av både egen bedrift og hele industrien i vår region.  Han var opptatt av forutsigbare rammer og tilgang til fornybar energi som helt avgjørende for å skape grønne, trygge arbeidsplasser i fremtiden. Wood tilhører leverandørindustrien og det var spennende å høre om bransjens grønne omstilling.

Helene Foldvik fra Foldvik Familiepark fortalte om reiseliv-Norges muligheter. Reiselivsnæringen er en fremoverlent næring med stort vekstpotensial, men behovet for arbeidskraft er prekært, også hva gjelder muligheter for innleie. Budskapet ble tydelig meddelt til politikerne i salen, og senere debattert i politisk debatt ledet av sjefredaktør Ove Mellingen i TA. I panelet møtte olje- og energiminister Terje Lien Aasland (AP) og stortingsrepresentantene Kathrine Kleveland (SP) og Mahmoud Farahmand (H). Temperaturen steg da blant politikerne da EØS-avtalen ble diskutert, men også energipolitikken skapte engasjement. Stabile og forutsigbare priser på energi, samt tilstrekkelig tilgang på kraft, er avgjørende for næringslivet. Nettverkskvelden fant sted samme dag som regjeringens havvindsatsing ble lansert, og olje- og energiministeren kom rett fra NRK-studio i Dagsnytt18. 

-Vi jobber med satsing på fornybar energi og videre utbygging av nettet, sa Aasland, og vi skal også få ned søknadstiden for konsesjoner. Det skjer mye spennende på Herøya, blant annet løsninger innenfor solkraft, som i tillegg til oppgradering av vannkraft og satsing på havvind vil gi Norge muligheter. 

Kvelden ble ledet av rådgiver Christina Kile i NHO Vestfold og Telemark, og hun takket til slutt for en flott kveld og ba alle sette av 4. januar 2023 til ny tradisjonstro nettverkskveld!