For deg som har bachelorgrad innenfor en ingeniørdisiplin:

Ta master, men jobb samtidig 50% i en høyteknologisk bedrift, fristen er 1. mars. Passer for ingeniører innen bygg, maskin, data og elektro og automasjon.

En industri- eller næringsmaster kjennetegnes ved at den utvikles og gjennomføres i nært samarbeid mellom universitetet og næringen det utdannes for.  Studentene studerer 50 % og jobber 50 % og bringer slik virkelige problemstillinger inn i klasserommet, og tar med seg kunnskapen tilbake til bedriften. 65 industriplasser er nå klare for søkere til Systems Engineering,  Industriell IT og Automasjon, IM Mikro og Nanosystemer og IM Maritime Ledelse.

Vil du høre mer om industrimaster, kom til vår årskonferanse 19. mars i Larvik. Dit kommer Silja Merete Sverreson. Hun er prosjektansvarlig og en del av rektors ledergruppe.  Se lenken over.