Foreslå kandidater til Mangfoldprisen

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Vi trenger etnisk mangfold og økt rekruttering av innvandrere i arbeidslivet! Hvem gjør dette allerede og fortjener en utmerkelse for fremragende bruk av kompetanse?

9. mai går fristen ut for å melde inn årets kandidater!

Håper mange vil være med å løfte fram de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet og slik inspirere andre. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold og øke rekrutteringen av innvandrere i arbeidslivet. Prisen deles ut av IMDi og Kunnskapsdepartementet. Les mer om prisen her, og meld inn kandiater her. 

Og lurer du på hva kriteriene er? Her er et utvalg:

  • ansatte får  kompetanseheving i form av språkkurs, mentorprogrammer e.l
  • bedriften har et inkluderendearbeidsmiljø
  • dere iverksetter tiltak for å øke det etniske mangfoldet blant ansatte på flere
    av virksomhetens ulike nivåerog stillingskategorier
  • dere har iverksatt tiltak for å heve kompetansen innen mangfoldsledelse
  • dere ønsker å profilereverdien av etnisk mangfold 
  • dere vet at etnisk mangfold bidrar til verdiskapningeller gir andre positive ringvirkninger