Gratis hjelp for EU-midler

Publisert

I EU-systemet finnes finansieringsordningene Horisont 2020 og Horisont Europa. Det kan være utfordrende å sette seg inn i hvilke krav som stilles og hvordan bedriften skal gå frem for å søke. Heldigvis er det hjelp å få. Både Innovasjon Norge og EU-nettverk Sørøst-Norge har rådgivere i Vestfold og Telemark som bistår bedrifter

EU-søknader har et rykte for å være store, kompliserte og preget av stor konkurranse. Dette er imidlertid kun tilfellet for noen søknadstyper. Noen er faktisk enklere og har også en høyere tildelingsgrad. EUs prosjekttyper kan støtte kommersialisering av innovative produkter eller tjenester, forskningsdrevet innovasjon og tidlig-fase forskning og utvikling. Det er også prosjekttyper der bedrifter kan delta sammen med andre samarbeidspartnere for å løse de store samfunnsutfordringene. EU har et spesielt ansvar for å yte finansiering til SMB-bedrifter, og det er perfekt for Norge, som stort sett har det EU kaller små og mellomstore bedrifter.

Rådgiverne i fylket vårt kan bistå med å

  • finne det rette programmet for din bedrift (IN+ EU-nettverk)
  • kommentere på søknadstekster (IN+ EU-nettverk)
  • finne samarbeidspartnere i de prosjekttypene det kreves (IN+EU-nettverk)
  • bistå med formaliteter (EU-nettverk)
  • pitche-trening til søknader til European Innovation Council (EIC) (IN)
  • oppfølging av prosjekt fra tildeling til kontraktsinngåelse (IN)

Sensocure på Skoppum ved Horten fikk i mars i år midler gjennom programmet «EIC Accelerator»

Bedriften Sensocure har siden 2011 vokst fra være en oppstartsbedrift til å bli en gryende produsent og leverandør av state-of-the-art medisinsk utstyr. I løpet av denne tiden har de utviklet en sensor og et sensorsystem klart for uttesting på mennesker. Dette har krevd store ressurser, og selskapet har underveis hatt god hjelp. Et veldig viktig steg for selskapet er uttesting av produktene i en klinisk setting. Dette er en kritisk, kompleks og kostbar fase for et ungt selskap. Støtten fra EU ga bedriften finansiell støtte til å gjennomføre denne fasen, men også adgang til å utvikle selskapet videre gjennom tilgang til rådgivere og døråpnere for vår videre utvikling. Sensocure ble både overrasket og imponert over hvilken hjelp støttespillerne kunne gi i viktige faser av søknadsprosessen. Spesielt viktig for dem var støtten de mottok for coaching for evalueringspanelet. Det å ha en sparringspartner for de ulike søknadsfasene var gull verdt for Sensocure

Er det vanskelig å få uttelling?

Mange bedrifter fra vår region har hatt god uttelling i det nåværende programmet, Horisont 2020, og fra 2021 kommer et nytt forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Dette blir verdens største forsknings- og innovasjonsprogram og har en rekke muligheter for norske bedrifter. Innovasjon Norge og EU-nettverket bistår gjerne med å informere bedrifter og offentlig sektor om mulighetene i programmet, samt bidra til at uttellingen fra Horisont Europa blir enda bedre enn i den forrige programperioden!

Vil du vite mer? Eller har du allerede en konkret prosjektide? Ta kontakt med:

EU-rådgiver Eva Langslet i Innovasjon Norge
Tel: 45281191
E-post: eva.langslet@innovasjonnorge.no

Seniorrådgiver Espen Johansen i EU-nettverket ved USN
Tel: 47 35 57 50 23
E-post: espen.johansen@usn.no

Finn mer informasjon her:

www.usn.no/eunettverk/ 

www.facebook.com/EUsorost/

http://sensocure.no/