NHO

Innhold

Gratis karriereveiledning og e-læring

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Fra venstre: Cathrine Hill-Jensen (iFokus AS), Kjetil Henrik Kristiansen (iFokus AS), Vivil Hunding Strømme (NHO Vestfold og Telemark) og Karoline Midtskog (iFokus) Foto: Siw Nakken

NHO leder nå en dugnad så permitterte og arbeidsledige kan nyte godt av store bedrifters digitale e-læring og karrièreveiledning

Når en arbeidsgiver skal ansette, er det kompetansen til vedkommende som er det avgjørende. Seks av ti bedriftsledere sa før pandemien at det var vanskelig å få tak i ansatte med rett bakgrunn. Nå strammer arbeidsmarkedet seg ytterligere inn.

40 prosent av medlemsbedriftene sier at de forventer en dårligere markedssituasjon de neste 6 månedene. Så selv om deler av samfunnet gradvis åpnes opp igjen, er krisen i bedriftene med andre ord langt fra over. I olje, gass, leverandørindustri, industri, bygg og anlegg tror vi det verste ligger foran oss. Det er derfor viktig at vi ikke senker skuldrene. For den enkelte permittere eller arbeidssøker gjelder det derfor å tenke nytt, og karriereveiledning bør være første skritt nå for å ikke bli sittende fast i ett spor.

Karriereveiledere har verktøy og evnen til å se potensialet som bor i hver enkelt av oss. Kjetil Henrik Kristiansen leder iFokus AS i Larvik. Nå jobber hans ansatte både dager, kvelder og helger for å veilede permitterte og jobbsøkende i koronakrisen. De siste to årene har iFokus jobbet fram det digitale karriereveiledningssenteret MyNext, og akkurat nå «spanderer» DNB karriereveiledning herfra. Dette er ellers en tjeneste som tilbys organiserte ansatte i forbund knyttet til YS.

Bakgrunnen er at NHO har fått med seg medlemsbedrifter som DNB, Telenor, Posten og NorgesGruppen på en nasjonal dugnad for kompetansepåfyll til permitterte og arbeidsledige. Stadig flere større bedrifter åpner tilgangen til sine interne digitale læringsressurser for å gi de som står uten jobb kompetansepåfyll. Vi kaller det #delingsdugnad. Læringsressursene som tilbys er alt fra karriereveiledning til webinarer og kurs.

Helt konkret betyr #delingsdugnaden for iFokus, at permitterte - fra midten av mai til midten av juli- kan få en times gratis karreiereveildning, uansett hvor i landet de befinner seg. Det finnes også offentlige fylkeskommunale tilbud som permitterte og andre kan bruke hele året. Det heter Karrieresenteret Vestfold og Karrieresenter Telemark. De bruker samme digitale verktøy som iFokus og tilbyr gratis veiledning og personlig oppfølging enten digitalt eller fysisk i lokalene i Tønsberg eller Skien.

Cathrine Hill-Jensen og Karoline Midtskog er jobbkonsulenter i iFokus AS og møter personer via chat og skjerm i «boksene» i Elveveien i Larvik. 40 personer har allerede fått veiledning som et resultat av NHOs #delingsdugnad. Tilbakemeldingene fra de ledige er gode. Det er godt å få hjelp til å kartlegge interesser og preferanser når man står i et veiskille. Veien tilbake kan bli lang og tornefull for mange, for høy ledighet har en tendens til å bite seg fast i et samfunn og rammer særlig unge som nå skal ut i arbeidslivet. Vi må være forberedt på at konsekvensene etter koronakrisen kan bli langvarige.

NHO anbefaler derfor det å oppsøke en karriereveileder og tenke nøye over om tiden er inne for å øke sin kompetanse. Let i alle åpne kilder som nå deles i dugnaden. Blant tilbyderne er Utdannet.no, en norsk edtech-startup som utvikler og publiserer videobaserte nettkurs i digitale programvarer og grunnleggende forretningsferdigheter. Med egenutviklet e-læringsplattform ønsker de å gjøre kompetanseutvikling tilgjengelig for alle, uavhengig av tid og sted.

Bedriftsledere bør også jobbe strategisk med kompetanseutvikling av sine ansatte for å sikre at bedriften har kompetansen som trengs for å dekke nåværende og fremtidige behov. NHO har egne verktøy for denne typen analyse og vet dessuten hvem i lokalmiljøet som kan komme til bedriften og veilede i prosessen. Noen jobber i våre egne medlemsbedrifter, andre er ansatt i fylkeskommunen eller Innovasjon Norge i regionen. Ta også gjerne kontakt med rådgiver Vivil Hunding Strømme i NHO Vestfold og Telemark for mer informasjon.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: