NHO

Innhold

Handelsnæringen får bedre rammevilkår fra 1. januar 2020

Nyhet

Publisert

Grans Stortingspolitikere NHO Mat og Drikke NHO V og T

Stortingspolitikere besøker Grans Bryggeri sammen med NHO Mat og Drikke og NHO Vestfold og Telemark. fv Kårstein Eidem Løvaas, Morten Gran, Lene Westgaard-Halle, Terje Lien Aasland, Kristin Saga og Petter Haas Brubakk.

Vi jubler for at KrF og regjeringspartiene kom til enighet om å fjerne grensen på 350 kroner for avgiftsfri netthandel. Vi har fått politisk gjennomslag for en sak som er viktig for våre medlemsbedrifter, sier regiondirektør Kristin Saga.

Fantastisk at KrF og regjeringspartiene kom til enighet om at grensen på 350 kroner for avgiftsfri netthandel fjernes.  

Dette er en politisk sak vi har jobbet med lenge i vår region, sier regiondirektør Kristin Saga, NHO Vestfold og Telemark. Godt at vi endelig har klart å få politisk gjennomslag.

Det handler om at flere av våre medlemsbedrifter ikke har hatt like konkurransevilkår. Det gjelder blandt annet Komplett og Grans Bryggeri, som begge holder til i Sandefjord.   

Netthandelen blir stadig mer global, og vi handler mer via internett. Netthandel gir norske bedrifter muligheter til å selge varer i et internasjonalt marked.

350-kronegrensen

 I EU-landene er det moms fra første krone på netthandel. Felles regler gir norske bedrifter forutsigbarhet. Handelsnæringen som representerer tusenvis av arbeidsplasser kan fra 1. januar 2020 konkurrere i et internasjonalt marked, uten 350-kronegrensen som en hemsko.   

For Komplett og Grans Bryggeri betyr dette at de kan konkurrere på nesten like rammevilkår som de utenlandske konkurrentene. 350-kronegrensen i kombinasjon med sukkeravgiften har vært katastrofalt.

Sukkeravgift  

NHO mener at sukkeravgiften må gjøres noe med og her må politikerne handle raskt. Vi har ikke råd til å miste flere arbeidsplasser i vår region. Sukkeravgiften rammer urettferdig fordi den ikke skiller mellom sukkerholdig og sukkerfri drikke.

Positivt at det er nedsatt et utvalg som skal vurdere særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer, men her må det arbeides hurtig. Våre bedrifter må ha forutsigbare rammer.

Det gir trygge arbeidsplasser og sikrer velferden vår.