Industridagen 2020

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Per Knudsen, Yara, Irene Siljan Vestby, IGT, Kristin Saga, NHO og Jarann Wold Pettersen, Equinor

«Industriuka» er over for i år, en arena med ambisjoner om å bli Norges viktigste møteplass for grønn industri. 4. november gikk «Industridagen 2020» av stabelen i Ælvespeilet i Porsgrunn. Her er et innblikk i noe av det som ble formidlet på scenen fra våre medlemsbedrifter:

  • Elkem satser på grafitt til batterier
  • INEOS´ plast og sirkulærøkonomi
  • REC Solar bruker tillit som konkurransefordel
  • Yara har verdens mest miljøvennlige syrefabrikk
  • Eramets mål og veikart mot 2030
  • Norcem skal redusere karbonavtrykket
  • NHOS veikart for fremtidens næringsliv

Elkem 

Stian Madshus er direktør for batterimaterialer i Elkem, som ønsker å bygge fabrikk på Herøya for produksjon av grafitt, det viktigste materialet for anoder i litiumionebatterier. Verden kan knapt kan få nok av dette til elektriske kjøretøy og forbrukerelektronikk. Flere land og selskaper posisjonerer seg nå for å ta del i omleggingen av verdens energisystemer, Elkem ønsker derfor å handle raskt for å ta del i utviklingen av grønne, elektriske verdikjeder.

Elkem utvikler grønn produksjon med metoder som gir bedre utnyttelse av tilført energi, resirkulering og lavere utslipp av støv og svovel. «Grenland har god infrastruktur og kompetent industri og leverandørindustri i tillegg til et godt forskningsmiljø», sa Madshus, som kunne meddele at Elkem tar sin investeringsbeslutning på nyåret Fabrikken, som foreløpig kalles Northern Recharge kan skape mange nye grønne arbeidsplasser i Grenland og vil ta i bruk 60.000 kvadratmeter av Herøya.

INEOS´ plast og sirkulærøkonomi

Magnar Bakke og Tore Simonsen jobber i INEOS og INOVYN, som produserer plastråvarer og PVC, et petrokjemisk pulver som i hovedtrekk brukes til harde og fleksible produkter som rør og kabelisolasjon og mykere produkter som gulvbelegg, tapeter og kunstlær. Råstoffet kommer i rørledning fra klor- og VCM-fabrikken på Rafnes. EU stiller strenge krav til materialgjenvinning, og INEOS i Bamble satser stort innenfor sirkulærøkonomien. Nå utvikles biovyn, som er 90% mer klimavennlig enn vanlig PVC fordi biomasse erstatter olje som råmateriale. Klimagassbesparelsen er på mer enn 90% sammenlignet med konvensjonelt produsert PVC. Daglig leder i INEOS, Magnar Bakke stilte imidlertid dette spørsmålet til publikum i Porsgrunn: «Er vi som forbrukere villige til å betale mer for emballasje?

REC Solar bruker tillit som konkurransefordel

På scenen var det flere som satser på sirkulærproduksjon. David Verdu og REC Solar produserer silisium til solceller og erstatter naturkvarts som råvare med avfall. Prosessen gir lavere foravtrykk og teknologiutviklingen er voldsom. En viktig konkurransefordel vi har i Skandinavia, er tillit. Det er mange konkurrenter i bransjen og mange utfordringer, men ved hjelp av de ansattes engasjement og involvering, står miljøer på Herøya i en særstilling, sa Verdu.

Yara har verdens mest miljøvennlige syrefabrikk

Yaras fabrikker er blant de mest energieffektive i verden. Yara har i tillegg utviklet og implementert en ny renseteknologi for å redusere utslipp fra salpetersyrefabrikker med opptil 90 %. Yaras produksjon av mineralgjødsel til det norske markedet har i dag et lavere utslipp enn det som av EU er definert som BAT ,“Best Tilgjengelig Teknologi”. Morten Hovset og Yara har fortalte også om sitt mobile testutstyr som kan kontrollere teknisk og miljømessige gjennomførbarhet av NOx-kontroll på anlegg.

Eramets mål og veikart mot 2030
Eramet er verdensledende produsent av manganlegeringer. Mangan er en viktig innsatsfaktor i stål, og stålprodusenter sørger for riktig kvalitet på produkter som brukes i brostrukturer, jernbaneskinner, industrianlegg, bilkarosserier og hvitevarer, for å nevne noe. Bjørn Kolbjørnsen fortalte om Eramets mål og veikart mot 2030.  Bedriften jobber blant annet med optimal design av avtrekkssystemer og avsugspunkter, energigjenvinning, salg av CO-gass, bio-reduksjonsmidler, forbehandling av malm, reduksjon av støvutslipp og støy.

Norcem skal redusere karbonavtrykket

Norcem er eneste produsent av sement i Norge og har lang erfaring som internasjonal sementleverandør. Selskapet er en del av HeidelbergCement Group som har fabrikker i Brevik og Kjøpsvik. Anleggene er blant de mest moderne i Europa, også når det gjelder energiforbruk og utslippsbegrensninger. Norcem har imidlertid en visjon om null CO2-avtrykk fra betongprodukter sett over et livsløp. De har allerede tatt store steg mot sin visjon i sementproduksjonen gjennom økt bruk av alternative brensler og innføring av alternative råmaterialer. Norcem og HeidelbergCement ser også frem til bygging av karbonfangstanlegg i Brevik og håper det kan realiseres. Prosjektet vil ha store ringvirkninger både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

NHOS veikart for fremtidens næringsliv

Regiondirektør Kristin Saga var konferansier på Industridagen og takket bedriftslederne for at de ser muligheter for jobb- og verdiskaping og ønsker å omstille seg for å finne løsninger på klimautfordringene. 

Industrien trenger gode rammer for å bevare
og skape nye arbeidsplasser. NHOs arbeid «Neste Trekk, Veikart for fremtidens næringsliv» viser vi vei ut av krise og inn i en digital, global og grønnere fremtid med konkurransedyktige små og store bedrifter og trygge arbeidsplasser i hele landet.

Takk til alle deltakere på Industridagen
som skapte entusiasme for fremtidens grønne industri. Vi gleder oss allerede til Industriuka i mai 2021.

Les mer:

Neste trekk, veikart for fremtidens næringsliv

Grønne elektriske verdikjeder

Prosess21

Klyngene

Klyngene