Samarbeid er nøkkelen

Publisert

Innovasjon Norge og NHOs frokostseminar under Industriuka i Porsgrunn.

Samarbeid er nøkkelen for å lykkes, og det er dere gode på i Grenland, sa administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, da han besøkte Industriuka i Grenland.

Vi må si ja til mer samarbeid, her hjemme og der ute -med Europa og resten av verden, sa Almlid. 

Det er store muligheter for industrien, og bedriftene er løsningen. Klimautslippene må kuttes og her spiller CCS en sentral rolle for å nå målene, teknologiutviklingen er viktig. Vi trenger tilgang på kraft. Ny rapport viser at havvind kan gi mer enn 50 000 jobber i Norge. Satsing på vind og sol, samt bygge ut nettet slik at kraften kommer dit den skal gir muligheter for nye verdikjeder, som batterier og hydrogen. EU vil gjøre seg mindre avhengig av russisk gass. Den storstilte satsingen på havvind i Norge og Europa betyr mye for industrien. Inovyn på Rafnes planlegger å bygge Hydrogen fabrikk på Rafnes, og har fått 10 millioner i Enova støtte til forprosjektet. Tilgang til konkurransedyktig grønn kraft er avgjørende for gjennomføring av prosjektet.  

 

LO og NHO samarbeider 

LO og NHO lanserte i fjor energi- og industripolitisk plattform som viser de store mulighetene Norge har for å realisere våre industrielle ambisjoner. Plattformen foreslår helt konkrete forslag til politikerne innenfor grønne verdikjeder. Industrien og bedriftene er fremoverlente og har løsninger inn i det grønne skifte. I samarbeid med politikerne, som tilretteleggere, kan vi øke tempo inn i det grønne skifte, det krever handlekraft. 

 

Hvordan lykkes med å øke norsk eksport? 

Innovasjon Norge og NHO arrangerte frokostseminar under Industriuka og temaet var eksport.  

På scenen stod Alexander Carlsen, CFO, Vistin Pharma og snakket om behovet for relevant kompetanse og arbeidskraft og behovet for spissede bærekraftige incentiver.  

Tomra har 4600 ansatte i 60 ulike land. Lars Enge snakket om resirkulering med sensor teknologi og nye muligheter for vekst i Norge og ut i verden. Lovgivning innenfor sirkulærøkonomi må på plass.  

En dør inn til virkemiddelapparatet vil være effektivt og ønskes av næringslivet. Innovasjon Norges utekontorer kan åpne dører for bedrifter som satser ut i verden og kan koble kontakt med myndighetene i andre land. Politisk dialogsamtale ledet av samfunnsredaktør Torbjørn Røe Isaksen, utfordret Stortingspolitikere Olve Grotle og Per Vidar Kjølmoen på rammevilkår og støtteordninger inn mot det grønne skifte. Dialogen mellom politikere, bedriftene og virkemiddelapparatet om nye næringer er viktig for videre bærekraftig utvikling, flere arbeidsplasser og vekst.  Industrien i Norge sees på som omstillingsdyktig internasjonalt. Kapital, riktig kompetanse, klynger og forskning gir grobunn for innovasjon. Det bidrar til økt eksport, men samtidig må utdanningspolitikken være tett på eksportstrategien. EUs green deal viser vei og gjennom EØS-avtalen er vi en del av det indre marked og EUs grønne giv som gir både muligheter for eksport og verdiskaping i Norge. Internasjonalt samarbeid og avtaler er en forutsetning for at Norge skal lykkes med å øke fastlandseksporten med 50% innen 2030.  

 

2 av 3 bedrifter mangler relevant kompetanse 

Regiondirektør Kristin Saga ledet samtalen om kompetansepolitikk. Sverre Gotaas, CEO, Herøya Industripark snakket om behovet for å tiltrekke seg hoder og hender til regionen. Bedriftene er helt avhengig av rett kompetanse og arbeidskraft. NAV direktør Terje Tønnessen snakket om ungdommer som falt utenfor, om utenforskap. Bedriftene og NAV kan samarbeide enda mer for å tette gapet. Det gjennomføres i dag ulike prosjekter for å få flere unge i fast arbeid. Over 4000 unge står i dag uten jobb i Vestfold og Telemark. Det er viktig å motivere de unge til å velge utdanning og kompetanse som er etterspurt hos bedriftene. God kommunikasjon mellom privat og offentlig, øker sannsynligheten for at unge kommer seg ut i jobb, ved at det utveksles informasjon om utdanningsveier og bedriftenes behov. Løsningen ligger i godt samarbeid! 

 

Industriuka tilrettelegger for samarbeid og deling av kunnskap.  

Tusen takk for ei fin uke og godt samarbeid med Industriuka!