Jo, vi trenger 8. mars!

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

#005

#120

Kvinnedagen handler om å stille seg solidarisk med kvinner verden over, og den er aktuell fordi søknadsfristen til å søke utdanning går ut i disse dager. Norge har det mest kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Europa. Kvinneandelen i de teknologiske retningene i høyere utdanning, yrkesfag og fagskole, står på stedet hvil. Det samme gjelder andelen kvinner som velger å jobbe som ledere i privat sektor

Vi i NHO Vestfold og Telemark anbefaler flere til å tenke mer «utenfor boksen», og ser det som en viktig oppgave å vise at de som velger utradisjonelt, kan nå langt. Et råd vi gir våre medlemmer, er å lyse ut alle stillinger og ikke minst oppfordre kvinner til å søke. Ofte er en liten push det som mangler for en kvinne til å våge å ta plass. De som jobber med rekruttering oppfordres også til å sikre at begge kjønn er representert i det de legger frem til oppdragsgiver, for mangfold hever bedriftens omdømme og gjør arbeidsplassen mer attraktiv.

Mange av våre medlemsbedrifter lykkes godt med sysselsetting og verdiskaping, nettopp fordi de rekrutterer fra hele befolkningen. De tar inn både menn og kvinners perspektiver, erfaringer og kunnskap når de utvikler sine produkter og tjenester. I disse bedriftene lager de fleksible strukturer som skaper balanse i de ansattes jobb- og familieliv. Lederrollen er avmystifisert og det legges vekt på at det er givende å ta og få ansvar.

Det finnes mange gode rollemodeller som har gått, og som går foran i lederroller, som fagarbeidere i utradisjonelle fag, som gründere, samfunnsdebattanter eller politikere. Dagens oppfordring fra oss i NHO Vestfold og Telemark er å være bevisst på hvem du vil være og hva slags samfunn du ønsker å være en del av. Gratulerer med kvinnedagen!