Lansering av Neste trekk - NHOs veikart for fremtidens næringsliv

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

#205

Mari Sundli Tveit

NHOs medlemmer vil bidra til at landet kommer ut av krisen og inn i en digital, global og grønnere fremtid. For å lykkes trengs ikke bare en sterk offentlig sektor med gode velferdsordninger, men flere konkurransedyktige store og små private bedrifter som skaper trygge arbeidsplasser. Vårt «Veikart» gir innsikt i fremtidens næringsliv frem mot 2030 og 2050. Innholdet skal skape debatt, og vi har allerede fått verdifulle innspill og nye vinklinger fra ulike deler av politiske miljøer, samfunns- og arbeidsliv

NHO Vestfold og Telemark valgte å legge sin lansering til Herøya Industripark i Porsgrunn. Her driver 80 leietakere og 2.500 ansatte produksjon av varer og tjenester. Mange bedrifter har suksess i eksportmarkedet og alle bidrar til å bygge opp kompetanse og erfaring som spres til andre næringer og regioner. Lokasjonen var med andre ord ikke tilfeldig.

Regiondirektør Kristin Saga hadde invitert NHOs politikkdirektør Mari Sundli Tveit og styreleder i NHO Vestfold og Telemark, Lars Fredrik Bakke til å ta forsamlingen gjennom de ti ambisjonene i veikartet som er satt for å komme fra krise til bærekraftig fremtid. Norge har mange fortrinn og bedriftene ser særlig fire mulighetsområder og ti trekk som gir håp og viser vei. Dette gir håp. Landet vårt har mange områder med et stort jobb- og verdiskapingspotensial.

Mange gode krefter var innledere før deltakerne fikk stille spørsmål og bidra med kunnskap. Per Brevik fra Norcem ga en kort status om CCS.  Irene Siljan Vestby fra Industrial Green Tech fortalte om arbeidet med om å bli verdens første klimapositive industriregion og klyngens eget veikart for klimapositiv industri innen 2040. David Verdu fra REC Solar Norway fortalte om farten i omstilling og konkurranse for solenergiselskaper og de enorme endringene de ser innen i teknologi og markeder. Styreleder i Norges Skogeierforbund og AT Skog SA, Olav Veum, snakket om behovet for investeringer i fastlandsindustrien generelt, og mulighetene som finnes inne skog og tre og skogbasert industri. 

Politikere fra Storting, fylkesting og kommune deltok aktivt i diskusjonen med bedriftsledere og  journalister. Vi kan trygt si at samarbeidet om framtidens næringsliv er sparket i gang, og vi gleder oss til givende og konstruktivt arbeid sammen.

Alt om veikartet