Mestere markerte yrkesfagens år i fem Vestfoldbyer lørdag

Publisert

Lyden av hammerslag og glade barn i kø foran blide malere, murere, rørleggere, tømrere og blikkenslagere skapte god stemning i byene.

Bakgrunnen for fuglekasseverkstedet er at  2018 er kampanjeår for yrkesfagene, med mål om omdømmebygging gjennom aktiviteter knyttet til yrkesopplæring og arbeidsliv. Det er viktig å øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg og karrierer og øke antall lærebedrifter og læreplasser. 

Nært knyttet til arbeidet med kompetanse, er arbeidet for de seriøse lærebedriftene. Gjennom SMSØ, samarbeidet mot svart økonomi og "Medbyggerne" har NHO-bedriftene funnet hverandre og ser at tverrfaglig innsats gir nettverket og engasjementet vi trenger om vi skal nå ut til innbyggerne. Arbeidslivet trenger som kjent fagfolk - og kommunene trenger økt verdiskaping.