Møtte de nye Stortingspolitikerne

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

NHO Vestfold og Telemark og fylkets mange lokale næringsforeninger har møtt de nyvalgte Stortingspolitikere for å planlegge regelmessig dialog og samarbeid om næringspolitikk

Ny regjering er i gang og  fylkets folkevalgte er på plass på Stortinget. NHO Vestfold og Telemark og næringsforeningene har hatt det første møtet med benkene og var samstemte i sine første signaler.

Vi må jobbe sammen for å styrke næringslivets rammer fremover. Behovet for flyplassen på Torp, InterCity, E134 og oppgradering av fylkesveiene er viktige saker slik at varer kan fraktes og folk kan komme seg til og fra jobb. Behovet for kompetanse var også et innspill som alle var enige om å løfte.  

Regiondirektør i NHO, Kristin Saga trakk fram fire særlige viktige grep som ønskes gjennomført de neste  årene for å skape flere arbeidsplasser i vår region 

- Vi må styrke samspillet mellom offentlig og privat sektor. Mange står utenfor arbeidslivet, samtidig som arbeidslivet etterspør arbeidskraft med relevant kompetanse. Samarbeid mellom NAV og næringslivet er avgjørende for å få flere i jobb og for å balansere etterspørselen etter kompetanse. Vi må også satse på klimaløsningene og sikre en politikk som støtter opp under omstilling i industrien og andre bransjer i fylket. Videre er satsingen på teknologi og digitalisering og offentlige bærekraftige anskaffelser viktige grep for å få et smartere samfunn. Tilgang til kraft og raskere nettutbygging er avgjørende for å igangsette prosjekter, og for store investeringer som skaper nye arbeidsplasser. Politikerne må legge til rette for kraftkrevende industri for å få til det grønne skiftet. 

NHO og næringsforeningene samarbeider

Næringslivets foreninger og organisasjoner står sammen for å jobbe for bedre rammebetingelser. Vi har faste møteplasser og vil invitere Stortingsrepresentantene til samtaler hvert kvartal. Denne gangen var det på teams, neste gang får vi til et fysisk møte. 

Hva var oppfordringen til Stortingspolitikerne? 

- Lytt til bedriftene, de har løsninger på klimautfordringer og vet hvilke grep som øker eksport og sikrer arbeidsplasser. Jobb målrettet for å få dekket fremtidens kompetansebehov, og husk at reiselivet trenger folk med kompetanse, ble det sagt. Her kan politikerne jobbe både regionalt og nasjonalt for å styrke yrkesfagene nå, spesielt innen reiselivs- og matfagene.