Næringslivsarkivet i Vestfold og Telemark

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett Maja Foss Five åpnet Næringslivsarkivet. Foto: Georg Aamodt.

Formålet med næringslivsarkivet er å sikre arkivene etter privat næringsliv i regionen, både med tanke på forskning, kulturformidling og bedriftenes egen bruk. Arbeidet ledes av Vestfoldarkivet.

De jobber for å etablere varige og bærekraftige løsninger for bevaring av næringslivsarkiver i Vestfold og Telemark. I år starter samarbeidet med bedriftene og dette ble markert med en samling på Hvalfangstmuseet i Sandefjord, 10. juni 2022.

 NHO Vestfold og Telemark er samarbeidspartner i dette viktige arbeidet, og på lanseringen la regiondirektør Kristin Saga vekt på viktigheten av å vite hvor man kommer fra for å kunne stake ut ny og riktig retning. I NHOs veikart for fremtidens næringsliv Neste Trekk pekes det på mange verdikjeder som kan utvikles for å skape nye arbeidsplasser, gi høyere verdiskaping, sørge for fortsatt velferd og samtidig bidra med løsninger på bærekraftsutfordringene. Vår region kan ta posisjon i flere av disse, og mye av fremtidens industri er nettopp tuftet på de bedriftene som har utviklet seg her helt fra vikingtid, hvalfangst og maritim industri frem mot leverandørindustri og moderne maritime løsninger. Ved å lære av dem som gikk før oss kan vi lykkes bedre.

Rådgiver Ann Tove Manshaus i Vestfoldarkivet og regiondirektør i NHO Kristin Saga under lanseringen av det nye næringslivsarkivet. Foto: Georg Aamodt