De offentlige fagskolene i Vestfold og Telemark slås sammen fra 2020

Det er stort behov for nye fagskolestudenter i Vestfold og Telemark for å fylle ledige stillinger i både privat og offentlig sektor.

31. januar møttes et nytt interimsstyre for første gang, Vivil Hunding Strømme i NHO Vestfold og Telemark er valgt inn og skal gjennom 2019 skal følge fusjonsprosessen

Fagskolen tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning - skreddersydd for arbeids- og næringsliv. 80 prosent av studentene er i jobb, 20 prosent gjør dette på heltid i ett- eller to-årige studier. Gjenomsnittsalderen er 31 år og det er omtrent like mange studenter i 20-årene som i 30- 0g 40-årene.

Utviklingen går mot mer bruk av web-baserte løsninger og e-læring og nye samarbeidsformer med nærings- og arbeidsliv, der studentenes faktiske arbeidsgivere er kjernen i satsingen. Et sentralt mål er også å få lov av NOKUT til selv å godkjenne relevante utdanningsløp for raskere å kunne tilby nye tilbud. 

Nå venter viktige prosesser for å sikre økonomi, ansette rektor, tilpasse og samordne aktivitet i nye bygg og gjennomgå styringsdokumenter, foreta registreringer og godkjenninger i henhold til lover og forskrifter.
Ta gjerne kontakt for å bli med i NHOs referansegruppe og forarbeid til dette viktige styrearbeidet: vhs@nho.no