NHOs kommune-NM 2018. Hvordan står det til i Vestfold og Telemark?

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Fem kommuner er inne blant de 100 kommunene som topper listen. Tønsberg på 20. plass og deretter Bø, Porsgrunn, Sandefjord og Horten. På fylkeslisten rangerer Vestfold og Telemark som nummer 7 av i alt 11 fylker.

Kommune-NM er en kåring av Norges mest bærekraftige og attraktive kommuner. Her rangeres kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Kommune-NM 2017 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2016.  - Det er mye bra lesestoff i rapporten som nå foreligger, men det er også mange utfordringer å ta tak i. Kilden kan brukes som innspill på hvor kommuner og fylker kan rette innsatsen, for det er viktig å skape attraksjonskraft i regionen for å gjøre Vestfold og Telemark til en spennende vinnerregion, sier regiondirektør Kristin Saga. 

Tønsberg rangerer innenfor topp 100 i alle fem kategorier, men gjør det best på demografi og kompetanse. Befolkningsveksten har økt siste to årene og har ligget over 2,5 prosent i 2016 og 2017. Andelen unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken er over dobbel så høy som medianen i landet, og det har vært netto innflytting alle år siden 2014. Tønsberg ligger også godt over landsmedianen på alle indikatorer i kategorien kompetanse. Tønsberg ligger på plass 90 i kategorien næringsliv, der andelen sysselsatte i privat sektor trekker noe ned.

Sandefjord er på plass 63, og havner på 21. plass i kategorien næringsliv. Her scorer Sandefjord relativt høyt i alle indikatorene, blant annet 9. plass på andelen privat sysselsetting, og 34. plass på næringslivsvariasjon.  Også i kategorien kommuneøkonomi gjør Sandefjord det jevnt over bra. Høy andel sysselsatte med teknisk og naturvitenskapelig utdanning trekker også opp. Det som trekker ned for Sandefjord er at kommunen har relativt høy andel uføre og arbeidsledige i forhold til landsgjennomsnittet. 2,7 prosent registrert arbeidsledighet og 7,6 prosent uføre som andel av hhv. arbeidsstyrke og befolkning.  Også Sandefjord har hatt positiv netto innflytting siste fem år, og har markert høyere andel unge i forhold til eldre enn landsmedianen. Fortsatt er det litt for tidlig for å se noen klare effekter av kommunesammenslåingen i fjor.

Den nye kommunen Færder ligger på plass nummer 199 i årets Kommune-NM. I fjorårets kommune-NM havnet Nøtterøy på plass nummer 107, mens Tjøme var på plass nummer 261. Rangeringen for Færder er basert på vektede tall for de to kommunene. Færder trekkes opp av kommunens kjøp av private tjenester, relativt høyt utdannet arbeidsstokk og relativt høyt inntektsnivå, som i kommune-NM er relevant i forhold til kjøpekraften i befolkningen. Relativ høy arbeidsledighet trekker ned, og det gjør også sysselsettingsraten, som er lav på grunn av mye utpendling.

er kommunen i Telemark som er høyest rangert, på plass 32. Bø har klatret på rangeringen hvert år siden 2012 og er positivt fremhevet som en av «klatrerne» nasjonalt. Framgangen skyldes særlig at innflyttingen har tatt seg opp og befolkningen har blitt yngre. I tillegg har andelen uførepensjonister falt fra 8 til 7 prosent.

Porsgrunn er på plass nummer 54 og har holdt seg i det farvannet i hele perioden fra 2012 til 2017. Høy andel sysselsatte med 4 års høyere utdanning og med teknisk og naturvitenskapelig utdanning trekker opp, det gjør også indikatoren næringslivsvariasjon og privat sysselsetting. Kommende fylkessete i den nye regionen, Skien, er på plass nr. 134, og har faktisk falt 6 plasser siden i fjor.

Lavest rangert i regionen er kommunene Svelvik, Siljan, Nome og Drangedal. Svelvik hadde netto innflytting i fjor og har en klart yngre befolkning enn landsmedianen, men trekkes ned av lav score innenfor arbeidsmarked og kompetanse. 

Hele rapporten kan leses via denne lenken.