Møte 1. juni om ny riksveg 36 fra E18 til Skyggestein

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Prosjektet er prioritert i NTP, men staten forutsetter at byområdet bidrar med 50 prosent finansiering fra bompenger.

Kan videreføring av Bypakke Grenland sørge for fullfinansiering av strekningen E18 til Skyggestein? En ny vei kan flytte trafikk fra lokalveinettet, gi bedre framkommelighet og bidra til attraktiv by- og næringsutvikling. Hva mener du? Velkommen til åpent, Teams frokostmøte tirsdag 1. juni fra 8 til 9 med Bypakke Grenland.

Statens vegvesen er i gang med kommunedelplan som skal fastlegge en korridor mellom E18 i Porsgrunn og Skyggestein i Skien. Planleggingen er finansiert med statlige midler, men gjennomføringen er avhengig av prioritering i Nasjonal transportplan. I regjeringens forslag til Nasjonal transportplan 2022-2033 er prosjektet prioritert, men staten forutsetter at byområdet bidrar med 50 prosent finansiering fra bompenger.  Hva mener du?

Kari Floten fra Statens vegvesen vil informere om status, utfordringer og fremdrift for det igangsatte planarbeidet. Birgitte Hellstrøm fra sekretariatet for Bystrategi Grenland vil gi status for politiske vedtak og informere om videre prosess for avklaring av finansiering av prosjektet.

Ingen påmelding. Klikk på lenka under for å delta på Teamsmøtet:

Frokostmøte Bypakke Grenland 1. juni «Ny riksveg 36 fra E18 til Skyggestein» Klikk her for å bli med