Ny strategi for næringslivets kompetansebehov

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Fylkeskommunen har laget en regional kompetansestrategi med handlingsprogram for bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse

NHO Vestfold og Telemark har i hele år samarbeidet med partnere i Vestfold og Telemark for å lage en strategi som skal sørge for at bedriftene i Vestfold og Telemark får tilgang til den kompetansen de etterspør framover. Målet er å bidra til å styrke kompetanseutviklingen, bedre balansen mellom etterspørsel og tilbud etter relevant kompetanse i det regionale arbeidsmarkedet og øke inkluderingen i arbeidslivet. Fylkesordfører Terje Riis-Johansen er fornøyd med strategien som fylkestinget vedtok 5. oktober.
 
– Dette arbeidet er utrolig viktig. Det at innbyggerne lettere kan få den kompetansen næringslivet etterspør framover, og arbeidet vil kunne bidra til å løse fylkets store utfordringer med for høyt utenforskap og for lav verdiskaping, sier Riis-Johansen. 

Det er også utarbeidet et regionalt kunnskapsgrunnlag om kompetansesituasjonen i Vestfold og Telemark. Statistikkløsningen er utarbeidet for å bidra til å nå målene i kompetansestrategien. I kompetansestatistikken for hele fylket, kan alle undersøke utviklingen i yrkesgrupper, utdanningsnivå og næring gjennom en rekke interaktive figurer for kompetanseregioner i fylket. Løsningen viser videre arbeidsledighet for ulike yrkesgrupper i regionene, årsaker til utenforskap, utdanningsnivå, og resultater og overganger i utdanningen.  

NHO Vestfold og Telemark vil bidra i arbeidet fremover gjennom ledelse av yrkesopplæringsnemnda, som styrerepresentant i Fagskolen og USN. Vi vil også takke alle medlemsbedrifter og ansatte i bransje- og landsforeninger for at dere svarer på undersøkelsene vi sender ut og deltar i arbeidsgrupper vi bruker for å nå målene.

Les mer om strategien her.
 
LES MERAlt du trenger å vite om kompetanse i Vestfold og Telemark