Nye BIO-midler er søkbare

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Trenger bedriften ny kompetanse? Søk BIO-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften – en gylden anledning til å styrke de ansattes kompetanse.

Bedriftsintern opplæring er en tilskuddsordning som fra 1. januar 2020 er overført fra staten til fylkeskommunene, og fylkestinget i Vestfold og Telemark har foreløpig satt av 30 millioner kroner til ordningen for 2021. Neste søknadsfrist for tilskuddsordningen "Bedriftsintern opplæring" er 15. september og deretter 15. oktober og 15.november.

Siste nytt om BIO finner dere her 

Se også mer  på fylkeskommunens hjemmeside - der ligger nødvendig informasjon og lenke til søknadsskjema.  Spørsmål? Kontakt Hans Jacob Edvardsen, rådgiver i avdeling "Næring, innovasjon og kompetanse" i  fylkeskommunen.

91377035  hans.jacob.edvardsen@vtfk.no