Vestfold og Telemark fylkeskommune

Gavepakke til studenter på Fagskoler

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Rektor Marthe Dirdal, Studieforbundet AOF, Liv Marit Hansen VTFK, Vivil Hunding Strømme NHO, Elisabeth Holien og Mette Kalve, Fylkestinget og rektor Atle Bjursted og hans stab på fagskolen Gokstadakademiet gleder seg til å ønske nye studenter velkommen etter sommeren

Stortinget og Fylkeskommunen har bevilget midler til 182 nye studieplasser høsten 2020 i Vestfold og Telemark. Vi oppfordrer derfor permitterte og ansatte til å bli student igjen på hel- eller deltid, påspandert av det offentlige!

Norge er i omstilling på grunn av digitalisering, klima og korona. Behovet for ny kompetanse er stort og arbeidslivet melder om tøffe tak for å opprettholde arbeidsplasser og verdiskaping. Særlig stort er behovet for de med utdanning fra fagskole.

NHO er derfor svært fornøyd med at Stortinget og Fylkeskommunen har lyttet til våre innspill og bevilget midler til studieplasser i fagskolene. Fylkeskommunen er ansvarlig for å forvalte driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning og avgjør derfor hvilke utdanningstilbud som skal finansieres. 

Vi oppfordrer nå permitterte og ansatte til å gripe denne fantastiske muligheten til å bli student igjen på hel- eller deltid, påspandert av det offentlige eller for egen regning. Kun 8 prosent av voksne i befolkningen har deltatt i formell videreutdanning i løpet av de siste tolv månedene, og menn er i mindretall. Nå er muligheten her, siden Vestfold og Telemark har fått 182 tildelte nye studieplasser totalt for høsten 2020.

I praksis betyr dette at søkere kan få hele studieavgiften dekket. På Gokstad Akademiet betyr dette at man sparer 48 000 kr per semester! I tillegg er studiene offentlig godkjent og studenter kan søke lån og stipend hos Lånekassen til bo- og levekostnader. Skolene som har fått midler tilbyr studieplasser innen

 1. Digital markedsføring
 2. Salg, ledelse og markedsføring
 3. Digitalisering og prosessteknikk
 4. Kjøkken og restaurantledelse
 5. IT og helseteknologi, velferdsteknologi
 6. Servicefag
 7. Tekniske fag
 8. Økonomi og administrasjon
 9. Logistikkoordinator
 10. Produksjonsledelse
 11. Prosjektledelse
 12. Regnskap
 13. Arbeid med ungdom
 14. Psykisk helsearbeid, somatisk vurderingskompetanse
 15. Rehabilitering av verna, konstruksjoner i betong, mur og puss og restaureringsmekanikk

Fagskolen i Vestfold og Telemark

Gokstad Akademiet

AOF Studieforbundet

Spørmål om ordningen generelt kan stilles til fylkeskommunen, avdeling Kompetanseutvikling og inkludering, ved Liv Marit Hansen: liv.marit.hansen@vtfk.no  eller NHO Vestfold og Telemark, ved Vivil Hunding Strømme vhs@nho.no