NHO

Innhold

Nye søkbare BIO-midler (bedriftsintern opplæring)

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

15. februar og 15. mars er fylkeskommunens frist for å sende inn søknader i denne runden med tildelinger. Her kan du lese hvem som kan søke og hva slags bedrifter som fikk støtte i desember.

Hvem kan få støtte?

  • Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon, etablere seg på nye markeder, eller trenger et kompetanseløft, kan søke om bedriftsintern opplæring.

  • Virksomheten får tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser.

  • Ansatte som er helt eller delvis korona-permittert er en del av målgruppen, og i det ansatte får opplæring gjennom bedriftsintern opplæring, og arbeidsgiver har fått midler, vil de ikke lenger ha status som permittert, men motta lønn fra sin arbeidsgiver.

  • Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens plan for opplæring hvor opplæringstiltaket skal beskrives, og hvordan bedriften vil gjennomføre planen. Opplæringstiden for hver deltaker kan ikke være lenger enn 26 uker.

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/naring/kompetanse-og-inkludering/tilskudd/bedriftsintern-opplaring-bio-midler/

Disse fikk støtte i desember:

En entreprenør for vei, vann og avløp fikk 891 698 kroner, midlene vil bli brukt til kompetanseheving for ledere, slik at bedriften kan bli mer attraktiv i et marked som blir stadig tøffere og er i stor endring.

En produsent av sykdomsfrie planter for produsenter av frukt-, bær- og grøntanleggsplanter fikk 481 582 kroner. Midlene skal de ansatte bruke til å tilegne seg ny kunnskap om plantearter som har potensiale for næringen, og de skal utvikle bedriftens leveringssikkerhet.

To hoteller, et lite og ett litt større - fikk midler og kan nå bruke tiden på å heve fagkompetansen på tvers av avdelingene og styrke de ansattes fremtidige karrieremuligheter. De får nå opplæring i avdelingsdrevet cross-training slik at de på sikt kan gå opp til privatisteksamen og fagprøve. Siden konferansemarkedet er sterkt redusert og det også i fremtiden vil bli flere digitale møter, ønsker hotellene å øke sin kompetanse innen digitale kommunikasjonsplattformer og markedsføring og salg og aktiviteter, opplevelser, mat og drikke regionen har å by på for nye gjester.

En gründer som driver reisebyrå-, turproduksjon, reisearrangørvirksomhet og eventplanlegging for næringslivet mistet alle sine kunder på grunn av pandemien. Nå kan de ansatte bruke BIO-midlene til å gi opplæring i administrasjonsprogram, regnskapssystemer og bookingsystemer, slik at de er klare for bedre tjenester når verden en gang åpner opp igjen.

261 100 kroner ble delt ut til en leverandør av kjøkken og serveringsutstyr til profesjonelle brukere innen hotell, kantine og restaurantnæringen. Nå studerer de for å være forberedt på «den nye normalen” i servicebransjen.  

En elektrobedrift ble tildelt 260 162 kroner for å skolere elektrikerne på El-kontroll av bolig, næring og landbruk og skal utdanne alle ansatte i smartere bruk av digitale verktøy i dokumentasjon og rapportering.

En festival fikk 244 678 kroner for matfest og julemarked, for fjorårets avlysninger gjorde at omstilling og nytenking må til for å overleve. Nå får staben utviklet sin kompetanse og lært seg bruk av digitale verktøy som kan utvikle dem så de kan gjennomføre nye typer prosjekter og aktiviteter som erstatning for tidligere festivaler.

Et verksted for busser får 184 809 kroner fordi de har mistet sin kontrakt for persontransportavdeling. Nå trengs omstilling for å øke kundemassen med mye kunder både på lette- og tunge kjøretøy. Bedriften har innsett at relevant og moderne utstyr og kompetansen innenfor bruk av dette, er mangelfull blant de ansatte. Nå vil de lære fartsskriverkontroll, bruk av diagnoseverktøy for tung bil og laserjusteringsverktøy for hjul. Gjennom skolering i nye digitale hjelpemidler vil de være rustet til å møte ny teknologi i dagens kjøretøy.

Et byggfirma fikk 130 000 for å kunne ta i bruk en båt på vei til og fra jobber på hytter. Taxibåten går ikke lenger, nå må tømrerne selv bygge om den tidligere taxibåten til å bli dere helt spesielle arbeidsbåt. Andre håndverkere vil også få glede og nytte av båten, og førerne vil fånødvendig kurs og sikkerhetsopplæring. Skipohoi!

Et spinneri får 94 780 kroner. Nå kan garn produseres og turister komme på gårdsbesøk for foredrag om spinneriet og kulturlandskapet, men enda viktigere - de kan bli bedre på bruk av netthandel og content marketing. Dette vil bidra til å sikre konkurransekraft og lønnsomhet i en ny markedssituasjon.