Grønn omstilling – nå haster det

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

200 personer deltok denne uken på digitalt politisk kickoff for "Industriuka" som arrangeres 25. til 29. oktober av blant annet Green Industry Cluster, NHO, USN, Herøya Industripark.

Mangel på kraft bekymrer mange bedrifter som vil satse på nye, grønne arbeidsplasser. Dette var et av temaene som ble debattert under politisk kickoff Industriuka, der politikerne møtte ledere fra Yara, Equinor, REC Solar, Statkraft og Statnett.

Samme dag ble rapporten "Felles energi- og industripolitisk plattform" lansert, og den fastslår at tiden er inne for et krafttak for ny industrisatsing og klimaomstilling i Norge for å sikre eksport, arbeidsplasser og verdiskaping. Dagens energiforbruk vil øke kraftig og det må legges politiske føringer fremover. Det knyttes store forventinger til kraftmeldingen som kommer. Vi må ha en offensiv industrisatsing og posisjonere oss raskt og øke tempoet i det grønne kappløpet.

Norge har vannkraft og etterhvert vil også havvind spille inn. Vi er på god vei med grønn omstilling. Satsing på hydrogen, CCS og batterier vil gi tusenvis av nye arbeidsplasser. Yara er verdensledende innen ammoniakk og satsingen på å produsere og utvikle en verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk vil redusere CO2-utslippene og være et viktig bidrag til at Norge når klimamålene knyttet til Paris-avtalen. Yara går sammen med Statkraft og Aker i satsingen på grønt hydrogen og grønn ammoniakk, og viser at ved å gå over til elektrolyse ved produksjon av ammoniakk så gjøres fabrikken på Herøya utslippsfri. Ammoniakken har mange fordeler som kan bringe Norge raskt inn i EUs hydrogenøkonomi.

Vi gleder oss til viktige dager i oktober!