Skogen og industriens betydning i det grønne skiftet

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Administrerende direktør i Bergene Holm AS Erland Løkken (til høyre) tok i mot stortingskandidatene Anders Tyvand (Krf), Bård Hoksrud (Frp), Cathrine Andersen (Frp), Ole Marcus Mærøe (R), Carl -Erik Grimstad (V), Kathrine Kleveland (SP), Maria Aasen-Svensrud (AP), Truls Vasvik (AP) og Lene Westgaard-Halle (H)

Hvordan nå klimamålene og samtidig skape nye lønnsomme arbeidsplasser? Det var temaet da stortingskandidatene fra Vestfold og Telemark møtte bedriftsledere i innspurten av valgkampen hos Bergene Holm AS

Mulighetene i det grønne skiftet

NHOs veikart for fremtidens næringsliv peker på grønn omstilling som et av vekstområdene med størst potensial de kommende tiårene. - Det ligger store muligheter i å utvikle nye produkter og verdikjeder basert på biologiske produkter. Vår tilgang på bioressurser, teknologi og kompetanse er våre konkurransefortrinn som må utnyttes, sa regiondirektør Kristin Saga, ordstyrer denne formiddagen hos Bergene Holm.

Skogen må tas i bruk

Politikerne lyttet til innspill om offentlig innkjøpsmakt, virkemiddelapparatet og gode veier, faktorer som er avgjørende for å skape vekst og bærekraftige arbeidsplasser. Administrerende direktør i Treindustrien, Heidi Finstad, pekte på behovet for tiltak for å nå klimamålene og trakk frem avfallsminimering og materialgjenvinning i byggenæringen og klimakutt i transportsektoren. - Bedrifter i skog- og trenæringen, industrien og byggenæringen har løsningene.

Bedriftene har løsningene

Administrerende direktør i Bergene Holm AS, Erland Løkken, ba politikerne om å føre en eksportvennlig politikk. - Bergene Holm har investert flere hundre millioner og sikrer og skaper mange arbeidsplasser. Gode rammebetingelser og forutsigbar næringspolitikk er avgjørende for jobbskapene. Administrerende direktør Thomas Skadal i Biozin AS fortalte om planene for ny fabrikk i Åmli. Politikerne lyttet til alle bedriftene og deres innspill. PEFC, NBBL, Veidekke Bygg Vestfold og Telemark og Aven deltok.

Kraftbehov

Administrerende direktør Sverre Gotaas i Herøya industripark, understreket behovet for kraft for å realisere planer og fremtidens verdikjeder. Mye spennende skjer i vår region innenfor karbonfangst og lagring, hydrogen, batterier og sirkulærøkonomi, men det forutsetter tilgang til kraft. Han utfordret samtidig politikerne på hvem som skal få bruke strømmen til hva.  - Nødvendig med tøffere prioriteringer fremover?

Det ble en god diskusjon mellom politikere og bedriftene om kompetanse, samferdsel og klima. Tusen takk til Bergene Holm for en flott og lærerik dag!

Lese mer om hvilken politikk som skaper jobber? Les på våre nettsider.

Godt valg!