NHO

Innhold

Juleønsker

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Tusen takk for fantastisk samfunnsinnsats i dette annerledes året. Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

Ikke alene

- Jeg har følt meg så utrolig alene i denne pandemien, skrev et medlem til NHO etter et webinar i mai. – Men, med de felles digitale møteplassene dere tilbyr har jeg funnet en arena hvor vi er sammen - uten egentlig å være sammen! Dette medlemmet ser vi for oss når vi arrangerer møter og treff nå. Vi er litt mindre alene, likevel. 

Vi arrangerer digital årskonferanse 7. januar 2021. Planen var å møte dere på Farris Bad i Larvik, men om vi alle er dyktige kan vi om noen måneder igjen møtes i en fullsatt konferansesal og være sammen slik vi liker det aller best: Ansikt til ansikt og ikke fra skjerm til skjerm. Vi håper likevel sendingen fra Oslo Spektrum vil få mange seere.

Kultur og matopplevelser

Vi som jobber på regionskontoret i Vestfold og Telemark fikk oppleve forestillingen «Vintermåne» med Aasmund Nordstoga, Anne Gravir Klykken, Frøydis Grorud og Torjus Vierli før jul. Kulturhus, hoteller og restauranter tilbyr trygge omgivelser for samvær og opplevelser, og vi vet at det ligger mange gavekort og venter på heldige ansatte, venner og familie i år. Mange har brukt Visits «gavekortavdeling» med rabatterte gavekort til fantastiske reiselivsopplevelser i Vestfold og Telemark. Vi oppfordrer alle til å gjøre det samme. 

Et tilbakeblikk på 2020

28. februar 2020 satt vi krisestab i NHO. 12. mars kom budskapet vi sent vil glemme, pandemien var et faktum. Utfordringene for bedriftene var alvorlige og komplekse, og tiltak mot smittespredning påførte verdenøkonomien det verste tilbakeslaget i nyere tid. Frisørene, treningsenterene og reiselivsbedriftene var de første som ringte. Eiere og ledere fryktet for livsverket sitt og jobbene til de ansatte. Vi åpnet kvelds- og helgeåpen krisetelefon og håndterte over 100 henvendelser i timen i mange uker. Nettsakene våre hadde 20 000 treff på en dag og nyhetsbrevene våre ble åpnet av mer enn 30 000 av medlemmer daglig. Aldri har NHO fått så mange nye medlemmer.

Politiske gjennomslag

Koronasituasjonen endret seg fra time til time og vi ønsket å dele kunnskap og vise at vi jobbet utrettelig for medlemmene. Vi fremmet politikk som både skulle ta vare på helsa til folk og sikre jobber. Gjennom våren og høsten fikk vi mange gjennomslag for medlemmene. Bedriftene fikk dekket permitteringskostnader, det kom tiltak for likviditet og utbetalinger kom raskere enn man i utgangspunktet kunne forvente. I Statsbudsjettet for 2021 blir kompensasjonsordningen en generell ordning, ikke basert på næringskoder og maksimumstaket ble hevet til 80 millioner per selskap eller konsern per måned.

Vi jobbet også hardt for å få dekket kostnadene i starten av permittering av ansatte, og kompensasjonsgraden ble økt for perioden september 2020 til februar 2021. Vi ble også hørt i ønsket om avgiftslettelser. Lavmoms på 6 prosent videreføres frem til 1.7.2021. - noe som er spesielt viktig for reiseliv og persontransport. De opplever fremdeles restriksjoner og stor markedssvikt. Frist for utsettelse av skatter og avgifter utsettes foreløpig til 1.4.2021 og kan være et viktig bidrag for å bedre bedriftenes likviditet.

Reiseliv og lærlinger

For luftfarten er offentlige kjøp av flyruter er økt, det er viktig for å opprettholde nødvendig infrastruktur i distriktene og helt avgjørende for små og store bedrifter over hele landet. Det midlertidige fritaket for flypassasjeravgiften forlenges med ett år, og Stortinget ber regjeringen innen utgangen av januar 2021 komme tilbake med forslag til tiltak for luftfarten, herunder 35 millioner kroner til tilskudd for Torp Lufthavn.  Vi fikk også en forlenget særordning for permitterte lærlinger til 31. mars 2021. NHO takker alle medlemmer som i hovedregel ikke permitterer lærlinger og som også planlegger å ansette nye lærlinger i 2021.    

Skatter, grensehandel og karbonfangst

For et hardt presset næringsliv kan statsbudsjettet være riktig vei ut av krisen. Både kutt i formuesskatt, betydelige lavere avgifter for grensehandelsvarer og satsing på karbonfangst- og lagring, er viktig for bedrifter over hele landet. Det gjelder også styrkingen av viktige distriktsnæringer som maritim industri og byggenæringen og bevilgninger til samferdsel, som asfaltering, rassikring og broer.

Veikart for fremtidens næringsliv

2021 blir et nytt krevende år for norsk næringsliv, og NHO hviler ikke. Vi la i høst frem vårt veikart for fremtidens næringsliv; "Neste trekk". I Veikartet er det lagt til grunn at landet trenger 250 000 helt nye jobber i privat næringsliv innen 2030, om vi skal finne veien ut av krisen og bygge bro til en bærekraftig fremtid. Tiåret vil kreve mye av norske bedrifter. Ikke bare skal næringslivet gjenoppbygges etter korona, vi skal også sikre utslippskutt i tråd med Norges klimamål.

Også før koronakrisen sto verden og Norge overfor en rekke utfordrende utviklingstrekk, som eldrebølge, teknologisk omstilling, proteksjonistiske tendenser og lav underliggende vekst. Den nye normalen vil være annerledes enn den gamle.

Myndighetskontakt og satsing på kompetanse

NHO Vestfold og Telemark har jobbet aktivt i samarbeidet med fylkeskommunen og kommunene i regionen dette året. Det ble tidlig etablert digitale team og arenaer for dialog med nøkkelpersoner i administrasjon og politikk. Målet var å etablere gode partnerskap som skulle komme næringslivet til gode, dele kunnskap og nå ut med informasjon ut til alle som behøver hjelp. Spesielt mye tid har vært viet reiselivet. Samarbeid med andre organisasjoner har vært svært viktig i dette arbeidet.

Mange tiltak og midler har kommet på plass, blant annet kompetanseheving og karriereveiledning. De som mangler videregående skole eller læretid får nå gratis tilbud og bedre hjelp enn før. Bedriftene har kunnet søke BIO-midler og det har kommet nye bransjeprogrammer og kurs å søke på. Fagskolene i fylket har fått midler så flere studenter kan få etter- og videreutdanning. NHOs deltakelse i yrkesopplæringsnemnda, Fagskolen og USN har vært viktig i utarbeidingen av løsninger og utdanningstilbud. Mange støtteordninger er drøftet og vedtatt for regionale utviklingsprosjekter og ulike økonomiske ordninger er utviklet.

Ta kontakt med oss om dere ønsker en prat. Ta kontakt med oss om dere har en god jobbskaperhistorie vi kan dele. Vi er til for dere, og ser fram til 2021, tross alt. God Jul fra Helene, Hege, Christina, Vivil og Kristin