Tid for å velge videregående utdanning

Alle bør nå ta seg tid til å snakke ordentlig med årets 10. klassinger eller andre som trenger å fullføre videregående opplæring. I samtalen kan hverdagen være et godt kompass

Vi står opp i et hus. Det er bygget og skal holdes ved like. Til det trengs arkitekter, ingeniører elektrikere, tømrere, snekkere, rørleggere, murere, malere og andre fagfolk.

Vi spiser og drikker det som er dyrket, fraktet, foredlet og solgt av en rekke bransjer og profesjoner. Hver dag er noen i barnehagen, på skolen, på sykehus og sykehjem. I helse og oppvekst jobber et mangfold av ansatte sammen, med kompetanse på alle nivåer.

Bilen, sykkelen eller toget vi bruker til og fra jobb, veiene, kulturopplevelser om kvelden og TV-sendingene med nyheter og filmer. Lite av dette bli borte med det første. De helt vanlige jobbene vil bestå, men - de vil hele tiden være i utvikling.

Det kommer nye verktøy, nye metoder, modeller og krav. Entreprenørskap og innovasjon gjør at arbeids- og næringsliv alltid er i utvikling, og de ansatte gir og får livslang læring. Videregående opplæring er bare begynnelsen.

NHOs budskap er derfor først og fremst å motivere de unge til å jobbe seriøst med skole og læretid. Hver time i døgnet som blir brukt til skole og studier, teller. Belønningen er et kompetansebevis, et vitnemål eller et fag- og svennebrev, inngangsbilletten til betalt arbeid.

Medlemmene i NHO, den største arbeidsgiverforeningen i Norge, er ledere og eiere av bedrifter. De skaper arbeidsplasser for folk som har kompetanse, altså kunnskap, ferdigheter og holdninger som trengs for å være med på å skape og produsere de produktene eller tjenester bedriften tilbyr.

Hvert år melder bedriftene inn til NHO hva de mangler av kompetanse. Informasjonen blir til NHOs kompetansebarometer. Det som særlig skiller seg ut, er realfag og teknologi - og det faktum at for få av norske ungdommer velger yrkesfag. Det er like stort behov for dem, som de med høyere utdanning.

Det er mange ord som brukes om videregående skole. Voksne bruker fortsatt ord som «gymnaset» eller «allmenn» om de studieforberedende valgene. Studiespesialiseringen skjer som før enten innen enten realfag eller samfunnsfag, litteratur og språk. De fleste velger for øvrig et mer generelt, men også studiekompetansegivende tilbud, med innslag av kunst, arkitektur og design, medier og kommunikasjon, idrett, musikk, dans eller drama.

Det er alltid stort behov for de som fullfører en grad. Vi i NHO håper også at flere vil drive med forskning og utvikling, ta en doktorgrad – helt i samarbeid med våre medlemsbedrifter. Digitaliseringen og kravene om bærekraft og grønn omstilling gjør at nyutdannede med rett kompetanse og høy motivasjon står høyest på arbeidsgiveres ønskeliste.

Den andre halvparten av 10. klassingene vil antakeligvis velge et yrkesforberedende program i år. Poenget er at det bør bli flere enn halvparten som velger slik! To år på skole og to år i lære er helt opplagt en god start for mange av de elevene som i dag velger studieforberedende, men i utgangspunktet ikke er motivert for å ta en teoretisk bachelor eller master etter videregående.

I Vestfold og Telemark er det lett å få læreplass i bedrift, særlig for de som vet å orientere seg om hvor disse læreplassene er - før de søker Vg2. Mange bedriftsledere leter nå etter lærlinger som har gått bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi eller teknologi og industrifag. Det er også svært mange lærlinger som hvert år får lærekontrakt innen IKT, helse- og oppvekst og i fag som frisør, salg, informasjonsteknologi, naturbruk og mat.

Akkurat nå i koronatiden er det vanskelig for hoteller og restauranter, men matfagene har stort mangfold og mange ulike lærebedrifter. Reiselivet i Norge er dessuten innen i en spennende omstilling, og utvikling av opplevelsesbaserte tjenester, så mye vil skje innen årets 10. klassinger skal søke jobb.

Ingen kan spå fremtiden, og vi vet nå at ting vi ikke trodde ville skje, skjer. Likevel har tiden sjeldent egnet seg bedre enn nå – til å ta utdanning.  Nettsidene vilbli.no - utdanning.no og utdanningsdirektoratets sider om læreplaner og kompetansemål, er nyttige kilder. Til slutt kan vi også trygt anbefale nettsidene til NAV, NHO og andre organisasjoner i arbeidslivet.

Vi ønsker alle voksne som skal snakke med ungdom nå, og siden hjelpe dem med utdanningen, lykke til!