NHO

Innhold

Valget engasjerer unge

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Karoline Aarvld, Høyre - Eivind Yrjan Stamnes, AP - og Lise-Marie Sommerstad, SP

Mange unge møter ikke arbeidslivet før etter endt utdannelse og mangler erfaring og kunnskap de trenger for å gjøre gode utdanningsvalg. De ønsker en praktisk og kreativ skole som åpner for virkelighetsnær læring så tidlig som mulig. Torsdag 6. juni møtte ungdom politikere på valg til dialog om saken.

55 gjester, 30 politikere og 16 paneldeltakere fra lærebedrifter og skoler var samlet på "Stasjonen", det gamle rådhuset i Tønsberg torsdag 6. juni. NHO Vestfold og Telemark og Ungt Entreprenørskap Vestfold arrangerte valgmøtet i samarbeid med Nortura og Greveskogen videregående skole. Målet var å gi politikere på valg følgende råd om hvordan de kan legge til rette for godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv:

  • I arbeidet med fornyelsen er det heldigvis bestemt at teknologi, kreativitet, innovasjon og entreprenørskap skal integreres i flere fag. Still krav til skolene og gi rammer så de kan bruke Ungt Entreprenørskap og opplæringskontorenes metoder, programmer og frivillige veiledere fra arbeids- og næringsliv.
  • Legg til rette for utvikling av flere skoleverksteder der elevene kan konkretisere teorier fra alle fag og arbeide med både tradisjonelle og digitale verktøy og metoder.
  • Still krav til skolene om bedre tilrettelegging av praktiske og estetiske fag og valgfag, både fordi fagene har en verdi i seg selv, og fordi de er praktiske arenaer for å lære inn basisfag som matematikk og språk.
  • Styrk skolenes karriereveiledning og gi veiledere, elever og lærlinger tilgang til digital veiledning som et supplement til skolens karrierefag og rådgivertjeneste. Jobb for å gi regionen nasjonal drivkraft arbeidet med karriereveiledning så alle får lik tilgang til støttefunksjoner, tilskudd og utviklingstiltak.
  • Dimensjonering av skoletilbudet for yrkesfag krever modernisering i måten fylkeskommunen innhenter opplysninger på om kompetansebehov i arbeidslivet. Vær pådriver for at nasjonale myndigheter skaper et felles digitalt verktøy som viser det lokale, regionale og nasjonale behovet for faglærte.
  • Legg til rette for praktisk etter- og videreutdanning av lærere gjennom hospitering og samarbeid med arbeidslivet.
  • Næringslivet vil i mange tilfeller kunne bidra med donering av utstyr og materiell til skoleverksteder. For å støtte oppunder dette bør man støtte arbeidet med gaveforsterkningsordningen, slik at bidrag og gaver fra bedrifter kan utløse ekstra forsterkning til kommunenes utstyrsinvesteringer.
  • Gi lærere i faget Yrkesfaglig fordypning i videregående skole mer tid til å følge opp elevene sine ute i praksis så praksisplassen blir til læreplass.
  • Det bør være en livslang rett til videregående opplæring slik at det gis tilstrekkelig rom for omvalg for de som trenger omstilling og inkludering.
  • Skap et bedre sikkerhetsnett for lærebedrifter som ansetter lærlinger og lærekandidater som står i fare for å stå utenfor om de ikke fullfører og består læretiden.

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: