NHO

Innhold

Tom Erik Rønningen

Vask bilene her og bidra til en varmere høst!

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Vår medlemsbedrift Fretex Frelsesarmeen har åpnet sitt eget anlegg for bilvask i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ved å bruke hallen kan bedrifter bli med i inkluderingen de ønsker å være en del av, men kanskje ikke får til selv i eget hus?

På "Såpa" driftes velfungerende arbeidsplasser i tygge rammer for de som trenger praksis. I tillegg til ren bil blir kundene en del av et varmt felleskap som også kan gi mye tilbake som privatperson. De ansatte jobber etter mottoet "vi vil være mer, vi vil strekke oss lenger». De er stolte av jobben de gjør, og med stort engasjement skaper de nye muligheter for mennesker som sliter. Dette engasjementet har smitteeffekt.

I tillegg til «Såpa» drives Fretex sesecondhand klær og kulturkafeen Skaperverket, tekstiltrykkeri for idrett og firmagaver, sykkelreparasjon og utleie, transporttjeneste og matutdeling. Disse virksomhetene finansierer seg selv og gir lønn til ansatte og bidrar til at rusomsorg kan tilbys til hjemløse og vanskeligstilte på Farmannshjemmet. I tillegg drives Gatefotball og andre idrettstilbud som gir rusfri aktivitet og sosialt nettverk for de som sliter.

En annen flott samarbeidspartner for næringsdrivende kan være den ideelle foreningen Matsentralen, som tar tak i kombinasjonen fattigdom og miljøproblemet kasting av mat. Matsentralen distribuerer mat til organisasjoner som driver tiltak for vanskeligstilte, og er en profesjonell samarbeidspartner for matvarebransjen. Bransjen gir fra seg overskuddsmat, Matsentralen formidler dette videre til de som trenger det aller mest. Anne Christine Mjaugeto er styreleder. Hun ønsker kontakt med matprodusenter, men også økonomiske støttespillere eller kontakter som kan gi tips om legater og fond de kan søke. 

Butikkleder Ann-Torill Mykkelgård driver Fretex i Nedre Langate 19 i Tønsberg. Hun forteller at her kan kunder finne klær, bøker, småmøbler og fine nye gaveartikler fra fretex redesign, men at butikken er langt mer enn en butikk. Den er også en arbeids- og inkluderingsbedrift og plass for jobbtrening.  Thomas MacKinnon er daglig leder for Frelsesarmeens rusomsorg og leder en allsidig stab med yrkesgrupper som sosionomer, sykepleiere, barnevernspedagoger, prest og lærer. Sammen med ulike fagfolk i butikkene, kjøkken og verksteder står de sammen om ett mål, - omsorg for hele mennesket. «Suppe og såpe» er kjente slagord i Frelsesarmeen, og de forklarer seg selv - alle mennesker trenger ernæring, klær, varme og omsorg.