NHO

Innhold

Vi holder dere oppdatert

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

NHO får stadig nye medlemmer og behandler søknader fortløpende. Bedriftsledere setter pris på at det norske partssamarbeidet fungerer i krisetider, og en viktig årsak til økt interesse nå, er vårt nettsted Arbinn, nettsiden med svarene på arbeidsgiveres mange spørsmål.

Takket være medlemmenes spørsmål, innspill og eksempler, vet NHOs bransje- og landsforeninger, NHOs regionkontor og NHO sentralt hva som bør publiseres. Nye artikler og svar på spørsmål akkurat nå er for eksempel:

 • Permittering skritt for skritt
 • Sykefravær. Arbeidsgivers plikter og rettigheter i oppfølging av ansatte
 • Sykepenger og omsorgspenger for selvstendig næringsdrivende.
 • Kan arbeidsgiver få refusjon av sykepenger i arbeidsgiverperioden?
 • Risikovurdering og smittevern på arbeidsplassen
 • Dette bør en beredskapsplan inneholde
 • Renhold av kontorer
 • Sykt barn- omsorgspenger
 • Oversikt over permisjoner, rett til permisjon ved sykt barn
 • Egne bestemmelser om sykefravær knyttet til korona
 • Må det betales ny arbeidsgiverperiode dersom permitteringen utvides i prosent?
 • Kan jeg forlenge en allerede iverksatt permittering?
 • Kan jeg benytte rullerende permittering?
 • Har våre ansatte rett til å beholde firmabil eller andre naturalytelser under permittering?
 • Kan arbeidsgiver få dekket sykepenger i arbeidsgiverperioden når den ansatte har særlig høyt fravær?

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: