Vi må ta vare på de som er hardest rammet: Menneskene og bedriftene

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Arendal kraft debatt i regi av Grenlandskommunene. Kristin Saga leder debatten.

Skiens ordfører Hedda Foss Five snakker med varmt engasjement for menneskene og næringslivet. Hun var med i samtalen mellom bedrifter og politikere i Arendal, ledet av regiondirektør Kristin Saga.

Kraft-samtalen

Det handler om velferden vår og klima. «-Vi må skape et felles målbilde og gjøre de raske endringene, vi trenger ren kraft fremover», sa klyngeleder Bård Stranheim da han innledet kraft-samtalen under Arendalsuka, i regi av Grenlandskommunene. Regiondirektør Kristin Saga ledet samtalen mellom industribedrifter og politikere på ishavsskuta Berntine i Arendal. Yara, Ineos, Frier Vest og politikere fra alle tre nivåer var representert i panelet.

Industrien er utålmodig-nå forventes politisk handlekraft

Industrien ligger foran med å bygge ut areal og tilrettelegge for det grønne skifte. Nå trenger vi å få på plass strømnettet, -vi trenger et annet tempo for å få stikkontakten på plass, sa Petter Ellefsen fra Frier Vest i samtalen. Og det haster å bygge ut strømnettet. Yara trenger 500MW for å redusere en av de største utslippspunktene.

-Teknologiutviklingen er godt i gang med forprosjektering av fossilfri produksjon av ammoniakk, som vil spare miljøet for 800.000 tonn CO2 i året ved å konvertere til fossilfri produksjon, sier Lise Winther, Yara. «Vi trenger strøm for å klare det", sier Winther. I Grenland er eksisterende infrastruktur på plass og kan benyttes, og det er billigere å bygge og investere der alt er lagt til rette. Det langsiktige bilde handler om å forsterke det grønne skifte, utvikle teknologi og sikre arbeidsplasser.

–Fornybar ressurs er en knapphetsressurs og krisen vi står i nå må løses med å satse på sol, vind på land og biogass, for i sum blir det veldig viktig, sa SVs fylkespolitiker Ådne Naper. Han trakk frem Skiens ordfører Hedda Foss Five, som har vært en pådriver i strøm- og kraft-saken. «Jeg har lyst til å trykke på den røde knappen. Vi har hatt to år med pandemi, bedriftene sliter og det handler om mennesker. Nå forventer jeg politisk handlekraft», sa Hedda.  

Vi må ha med oss det store bilde

60% av bedriftene sier at strømpriser påvirker driftsresultatet. -Vi må lykkes med kraft-utfordringene nasjonalt og i Europa, sa regiondirektør Kristin Saga. Eirik Stamland, Inovyn, påpekte at markedsmakten sitter hos kraftselskapene. «Det må innføres reguleringer på vannkraften, det er det viktigste på kort sikt, sa Stamland. Strøm og tilgang på rimelig kraft har vært norges konkurransefortrinn. Stamland mener at utvekslingen med utlandet har hatt betydning. Gro Anita Mykjåland, medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, påpekte at vi er på etterskudd med å bygge ut strømnettet. Mykjåland understreket at vi må få en fortgang i konsesjonssøknader og bruke denne krisa til å posisjonere oss for den omstillingen vi må ta.

I dag tar det ca 10 år før en konsesjon er på plass. Næringslivet bruker halvparten av tiden på planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter, og ligger langt foran staten når det bygges og tilrettelegges areal.

Det handler om mennesker og arbeidsplasser, og nå gjelder det å finne gode løsninger på kort og lang sikt, som sikrer at folk har en jobb å gå til og videre vekst i det grønne skifte.

 

NHO mener:

  • Det må etableres en treffsikker strømstøtteordning som redder bedriftene og arbeidsplassene
  • At det må jobbes med energieffektiviserende tiltak og utbygging av strømnettet