Stortingskandidatene møtte jobbskapere i matbransjen

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

Gunnar Bakke i Baker- og Konditorbransjens Landsforening, Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke og Truls Vasvik, Stortingskandidat og leder av Vestfold og Telemark Arbeiderparti

Torsdag var 70 deltakere samlet til valgmøte i Tønsberg for å drøfte politiske saker knyttet til verdikjeden for mat og drikke

Rekruttering til utdanningstilbudene for matfagene, grensehandel, avgifter, matforsyning, folkehelse, verdiskaping, entreprenørskap, maktforhold og ubalanse. Dette var blant temaene som kom fram i dialogmøtet før Stortingsvalget. 

Rune Forsberg fra Hval sjokolade takket Stortinget for at avgiften på sjokolade ble fjernet i det endelige statsbudsjettet for 2021 og oppfordret Stortingskandidatene til å opprettholde vedtaket. Bedriften selger mer sjokolade enn før, så bidraget til statskassen er dermed like høyt som før. Det er verdt å merke seg at selv om avgiften ble borte, har ikke dette ført til økt forbruk. Salget er rett og slett bare flyttet hjem. Nå må også alkoholavgiftene ned, hvis ikke opprettholdes lekkasjen.

Elisabeth Hunter fra Vinmonopolet kunne opplyse at vinmonopolet under pandemien har hatt en vekst på 47 prosent i Vestfold og Telemark. I sum har Vinmonopolet bidratt med 4 milliarder mer enn før i avgifter og moms, og forbruket er heldigvis ikke større. Ingunn Jordheim fra bransjeforeningen VBF fortalte at Vestfold og Telemark har mange produsenter av cider, akevitt og andre gårdsprodukter og oppfordret Stortingskandidatene til å sørge for bedre rammevilkår for dem som viktige jobbskapere i distriktene.

Peter Aronsen fra Stanges gårdsprodukter fortalte om utviklingen fra nisjebedrift til ferskvareikon og bedriftens langsiktige filosofi om å ta vare på dyr og natur. Aronsens budskap til politikerne var å legge til rette for effektiv drift kommunalt, forankre forståelse i de ulike politiske miljøene om hvor viktig næringsmiddelproduksjon i regionen er, applaudere lokalt landbruk og rekruttere og legge til rette for økt læring i bransjen. Han kom også med en viktig oppfordring: La oss snakke med hverandre, ikke om hverandre. 

Tore Sørensen fra Pers kjøkken var frustrert over valgkampen, som sett fra hans ståsted fokuserer alt for lite på tiltak for utenforskap og inkludering. Han var på lik linje med samtlige deltakere bekymret for rekrutteringen, men også for unge og uføre utenfor arbeidslivet. Bedriften hans har medarbeidere med ulik bakgrunn, fra diplomfagutdannet pølsemaker til næringsmiddelteknolog. I tillegg har de pølsemakere og andre fagarbeidere, og sammen er de blant Norges ledende produsenter innen pålegg, spekemat og pizzatopping.

Harald Bjerknes fra Gårdsand fortalte om sine ender og kyllinger som trives, er friske og fri for salmonella og medisiner. Fòret er basert på egen resept utviklet i samarbeid med forskningssenteret på Ås og er basert på lokale råvarer produsert på mølle i Vestfold. Bjerknes håper politikerne kan fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. For midlene som eierne må ta ut av bedriften for å betale formuesskatt, trengs for å gjennomføre omstillinger som ruster for en stadig tøffere konkurranse. Det er også alvorlig å registrere at flere bedrifter selges til utenlandske eiere, som ikke behøver å betale formuesskatt.

Gunnar Bakke, fra Baker- og konditorbransjens Landsforening fortalte at alt for mye korn og brød i dag importeres, fordi det ikke er toll på det - og dermed billigere å produsere i utlandet. - Dette er ikke bærekraftig. Nå trengs merking. Opprinnelseslandet bør komme frem for deiger og halvstekte varer, dette vil løfte norske varer, sa Bakke. Mange politikere i panelet noterte seg ønsket og mente at forslaget er godt og noe å ta med som viktig innspill.

Therese Ryan, Mette Wang, Torill Thorsen, Terje Tidemann, Pia Bernt og Stian Fuglset fortalte om stor aktivitet i produksjonen av varer og tjenester, men at de alle ønsker politiske vedtak som fører til nytenking i arbeidet med kompetanse og rekruttering til reiselivet og verdikjeden for mat og drikke. Pandemien har vært en vekker for oss alle og har vist at evnen til omstilling er stor i næringslivet. Nå må myndighetene få ny politikk og nye vedtak og midler fra Storting og Fylkesting som fører til endring.

Bedriftene takket også for godt partssamarbeid mellom NHO og politikere under koroanen og var glade for tiltaksspakkene i den vanskelige tiden. Både Nortura, Grandgården Mat og Vinhus, Hotel Sjømilitære Samfund og  Oslofjord Convention Center er nå mer enn noen gang klare for samarbeid med myndighetene og vil ved hjelp av lærebedriftenes opplæringskontor og bedriftenes bransjeforeninger stå sammen for å løfte næringen.

Frida Ditlevsen fra Ungt Entreprenørskap holdt innlegg og ledet programmet da noen av fylkets prisvinnende ungdomsbedrifter inntok scenen. Politikerne Maren Kurdøl, Grete Wold, Aram Karim, Truls Vasvik, Maria Aasen-Svensrud, Suzy Haugan, Harald Moskvil, Per-Asbjørn Andvik, Kathrine Kleveland, Anders Tyvand, Erlend Larsen og Anders Mathisen var imponert over morgendagens bedriftsledere og lovet å se på det lederen av UE i fylket, Ann-Iren Haugen, pekte på om  skjevheter i finansieringsordningene. De må bedres for å støtte opp om bidraget som næringslivet kontinuerlig gir til organisasjonens arbeid for landets elever og lærere. 

Petter Haas Brubakk fra NHO Mat og drikke og Kristin Saga i NHO Vestfold og Telemark var imponert over politikerne som deltok i det syv timer lange arrangementet, og det bare halvannen uke før valget. Nå nærmest bobler de over av tanker om hva som kan gjøres fremover for å løfte medlemsbedriftene i verdikjeden mat og drikke.