Bybanen til Åsane - utfordringer i anleggsperioden

2. des 2022, kl. 15.00–16.30
NHO Vestlandet i Bergen Ingen deltakeravgift! Påmeldingsfrist 30. november

Flere av våre medlemsbedrifter har ytret bekymring for konsekvensene den lange anleggsperioden vil ha for de berørte bedriftene som ligger langs den planlagte traseen. I den forbindelse inviterer vi berørte medlemsbedrifter i Bergen til å legge frem sine bekymringer og få høre hvordan kommunen vil bruke planarbeidet til å sikre at utbygging påvirker bedriftene minst mulig.

  • Velkommen ved regiondirektør i NHO Vestlandet, Helene Frihammer
  • Slik planlegger vi for bybanen til Åsane v/byråd for byutvikling Ingrid Fjeldstad og etatsdirektør for Plan- og bygningsetaten Tarje I. Wanvik
  • Spørsmål og innspill fra medlemmene

Vel møtt!