Hvilke eksportmuligheter finnes i Europas grønne omstilling?

16. jun 2023, kl. 08.00–10.00
Cafe Piren, Nordre Nøstekaien 1 Påmeldingsfrist 13.06.2023 22:00

Når hele Europa skal gjennom den grønne omstillingen, finnes det enorme eksportmuligheter for norske bedrifter. Samtidig påvirker gjeldende og kommende EU-regelverk norske bedrifter og næringsliv.

Både regelverksutviklingen og eksportmulighetene i Europa kan knyttes til EUs Green Deal – Europas grønne giv på norsk. NHO, Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet ønsker å gi bedrifter bedre kunnskap om regelverksutvikling, finansielle støttemuligheter og konkrete eksportverktøy.

Noen spørsmål du får svar på:
  • Hva er de viktigste EU-regelverkene innenfor grønn omstilling og hva betyr det for norske bedrifter?
  • Hvordan kan Europas grønne giv åpne for nye eksportmuligheter for bedrifter i Vestland?
  • Hvilke finansielle virkemidler finnes i Horizon Europe og hvordan kan din bedrift komme i posisjon for å motta midler?
  • Hvordan kan Team Norway – virkemiddelapparatet – hjelpe din bedrift?

Du vil møte representanter fra Innovasjon Norge sentralt og lokalt, NHO sentralt og lokalt, UD, Eksfin og lokale bedrifter. 

Vel møtt!

Program

Frokost og mingling

Seminar:

  • Hva er EU green deal og hvordan påvirker det norsk næringsliv?
  • Finansielle midler: Horizon Europe – En introduksjon til finansieringsmuligheter for norske bedrifter
  • Team Norway: hvordan kan virkemiddelapparatet hjelpe din bedrift til å eksportere i Europa

Q&A