Leverandørkonferanse Vestland

21. feb 2023, kl. 09.30–15.30
Grand Hotel Terminus Bergen Påmeldingsfrist 17.februar 2023

Leverandørkonferanse for bygg, anlegg og entreprenør næringa i Vestland.

«Dyktige leverandørar innan bygg, veganlegg, drift og vedlikehald: Vi har oppdrag!»

Det grøne skiftet er no – og som storinnkjøpar av tenester og oppdrag ønskjer vi å kome i dialog med leverandørane om kva dei kan bidra med.

Vestland fylkeskommune er ein stor byggherre, med milliardbudsjett. Vi skal byggje og fornye bygningsmasse, og vi skal drifte og vedlikehalde vegar. Mange nye vegar, tunnelar og bruer skal byggjast, og ikkje minst: Bybanen skal byggast nordover mot Åsane. Både fylket og leverandører har ambisjonar,både store og grøne – og no ønskjer vi å høyre om vi er klar til å spele på lag.

Meld deg på innan 17. februar

 

Program for dagen

Jannicke Bergesen Clarke, leiar hovudutval for samferdsel og mobilitet
Helene Frihammer, regiondirektør NHO Vestlandet
Natalia Golis, fylkesvaraordførar (MDG)
Roger Skoglie, seniorrådgjevar infrastruktur og veg, Vestland fylkeskommune
Kjell Otto Bragstad, direktør drift og vedlikehold, Veidekke Meir veg for pengane Eivind Iden, dagleg leiar Presis Vegdrift
Stig Bang-Andersen, NHO/Leverandørutviklingsprogrammet
Helene Frihammer, regiondirektør NHO Vestlandet Natalia Golis, fylkesvaraordførar (MDG) Roger Skoglie, seniorrådgjevar infrastruktur og veg, Vestland fylkeskommune (avklarast) Arne Aakre, avdelingsleiar veg og bane, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
Sturla Alvheim, leiar strategisk innkjøp, ORO – innkjøp, Vestland fylkeskommune
Bente Stokkenes Nesbø, lab-sjef NCC
Dina Lefdal, avdelingsdirektør infrastruktur og veg, Vestland fylkeskommune
Arild Sondre Sekse, Klimapartnere Vestland
Caroline Haavardstun Sunde, gruppeleiar Bærekraftige Bygg Sweco
Arild Sondre Sekse, Klimapartnere Vestland