Lunsj seminar med Akan

4. okt 2023, kl. 11.30–13.00
På NHO sitt kontor i Bergen Ingen deltaker avgift Påmeldingsfrist 27.september 2023

I år er det 60 år siden LO og NAF (NHO) etablerte Akan. Året etter kom staten med. Problematisk bruk skulle ikke lenger skjules eller feies under teppet, men løftes fram og løses med arbeidsplassen som arena. Siden den gang har det skjedd en enorm utvikling i samfunnet, arbeidslivet og i Akan kompetansesenter. Velkommen til markering av - Akan kompetansesenters 60 års tilstedeværelse i norsk arbeidsliv, med lunsj seminar den 4. oktober i Bergen.

Program for lunsj seminar i Bergen

  • 11:30: Registrering. Kaffe, lunsj og mingling.
  • 12:00: Velkommen ved Helene Frihammer, regiondirektør NHO Vestland og Roger Pilskog, regionleder LO Vestland
  • Et historisk tilbakeblikk - hvorfor trepartssamarbeidet er så viktig i norsk arbeidsliv ved Helene Frihammer, regiondirektør NHO Vestland og Roger Pilskog, regionleder LO Vestland.
  • Inkludering og ivaretakelse er god økonomi ved Elisabeth Ege, direktør Akan kompetansesenter
  • 60 år på jakt etter gode løsninger - la deg inspirere av rådgiver Trygve Fredrik Myhren fra Akan, som deler gode råd og erfaringer fra norsk arbeidsliv.
  • Slik gjør vi det hos oss – Aker Solution v/Håvard Kvarme.
  • Spørsmål og svar
  • 13:00 Takk for at du kom og markerte Akans 60-års jubileum med oss

Vi håper dere vil delta på feiringen og ser fram mot å møte deg og din bedrift! Del gjerne arrangementet med andre.