Arrangement, Medlemsmøte, Webinar, NHO Vestlandet, Arrangement, Webinar

Årsmøte i NHO Vestlandet

Påmeldingsfrist 10.mars 2021

Under henvisning til § 2-4 i NHOs vedtekter innkalles det herved til årsmøte i NHO Vestlandet torsdag 11. mars kl. 16.00. Årsmøtet er digitalt, og deltakerlenke vil bli sendt ut i god tid før møtet.

Agenda:

 1. Årsrapport 2020 fra administrasjonen i NHO Vestlandet.
  Her kan du lese årsmeldingen fra administrasjonen i NHO Vestlandet.

 2. Endring i NHOs vedtekter for regionforeningene, § 2-4.
  Årsmøtesak endring av vedtekter for regionene.

  Regionkontorenes rolle og vedtekter.

 3. Orientering om forslag til endring i regionenes representasjon til NHOs generalforsamling og representantskap.
  Regionenes representasjon i NHOs generalforsamling og representantskap.pdf

 4. Valg av  
  1. Leder og nestleder
  2. Styremedlemmer til regionforeningens styre
  3. Varamedlemmer til regionforeningens styre
  4. Medlem og varamedlem til NHOs representantskap
  5. Medlemmer og varamedlemmer til NHOs generalforsamling
  6. Valgkomite

   Valgkomiteens innstilling 2021