NHO

Innhold

  • 28. jan 2021Kl. 09:00–13:00
  • Digitalt
  • Gratis
  • Påmeldingsfrist 27. januar 2021

Velkommen til ein årleg møteplass for samskaping og innovasjon mellom offentleg sektor, virkemiddelapparata og næringsliv.

Helseinnovasjonskonferansen
Ein årleg møteplass for offentlege og private aktørar som ønskjer å skape nye løysingar for helsesektoren.
 
Helseinnovasjonskonferansen er ein arena for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling på tvers av bransjar. Målsetnaden er å bygge nettverk og bru mellom kompetansemiljø.
 
Konferansen er gratis og open for alle. Påmeldingsskjema og program finn du på helseinnovasjonskonferansen.no.
 
Digitale stands:
Vi ønskjer innovative bedrifter velkomen til å halda digital stand på konferanseområdet. Standen er gratis, men bedrifta må sjølv stille med infomateriell i rett format.
 
Har du spørsmål eller er interessert i stand, ta gjerne kontakt med oss:
Ane Agdestein:
45001858 / ane.agdestein@helse-forde.no
Gro Rukan:
91321392 / gro.rukan@helse-forde.no
 
Konferansen er støtta av Noregs Forskingsråd.